Home » 4. Other News

Sony ผลิตเซนเซอร์รับภาพ CMOS แบบโค้งที่จำลองมาจากตา

24 Jun 14 - By l

เซนเซอร์รับแสงของกล้องต่างๆ ที่เราใช้งานกันในการถ่ายภาพปัจจุบนเป็นแบบเรียบครับ ซึ่งหากนำมาเปรียบเทียบกับจอตา(เรตินา)หรือเซนเซอร์รับแสงของสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์หรือคนแล้วนั้นจะพบว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันเนื่องจากว่า เรตินาของสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นแบบโค้งครับ ซึ่งผลที่ต่างกันนั้นก็คือมุมมองและภาพที่เห็นแตกต่างกันออกไปในแต่ละรูปแบบของเรตินาของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นเพื่อให้ภาพถ่ายเข้าใกล้กับความจริงมากที่สุดทางวิศวกรของ Sony จึงได้มีการพัฒนาเซนเซอร์ภาพ CMOS แบบโค้งขึ้นมาโดยใช้ bending machine ของ Sony เองในการผลิต ซึ่งได้มีการเผยข้อมูลเซนเซอร์ตัวนี้ออกมาในงาน?Symposium on VLSI Technology ที่จัดขึ้นที่ Hawaii ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ

Kazuichiro Itonaga ผู้จัดการฝ่ายอุปกรณ์ของ Sony ได้ออกมาเผยว่าเซนเซอร์ CMOS แบบโค้งนั้นจะมีข้อดีหากเทียบกับเซนเซอร์แบบราบเรียบแบบเดิมด้วยรูปทรงที่เป็นลักษณะโค้งทำให้เมื่อมีการรับแสงผ่านทางเลนส์มา แสงนั้นจะพุ่งเข้าตรงสู่ศูนย์กลางของตัวเซนเซอร์ ไม่เกิดการรวมแสงก่อนเซนเซอร์เหมือนกับการใช้เซนเซอร์แบบเรียบ(ดังภาพด้านล่าง) และการที่เพิ่มความเครียดเข้าไปยังตัวเซนเซอร์เพื่อที่จะทำให้เซนเซอร์สามารถที่จะอยู่ในรูปโค้งได้นั้น ยังเป็นการลดช่องว่างขององค์ประกอบภายในเซนเซอร์ซึ่งส่งผลให้เมื่อเรารับภาพจากที่ๆมีแสงน้อย เซนเซอร์แบบโค้งนี้จะมีสิ่งรบกวน(Noise) ลดลงกว่าเซนเซอร์แบบราบเรียบครับ

นักวิศวกรของ Sony ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความไวต่อแสงของเซนเซอร์แบบโค้งนั้น หากพิจารณาที่บริเวณกลางเซนเซอร์จะมีความไวเพิ่มขึ้นถึง 1.4 เท่า และที่บริเวณปลายของเซนเซอร์จะมีความไวเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า หากเทียบกับเซนเซอร์แบบเรียบเดิม?Itonaga กบ่าวเสริมในตอนท้ายว่าเซนเซอร์ CMOS แบบโค้งนั้นยังต้องได้รับการปรับปรุงในอีกหลายๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการผลิตเซนเซอร์ CMOS แบบโค้งนี้ โดย?Itonaga ตั้งเป้าว่าจะต้องทำเซนเซอร์ CMOS แบบโค้งนี้ให้มีความโค้งเท่ากับเรตินาของมนุษย์ให้ได้ เพื่อให้คุณภาพของภาพออกมาเหมือนกับสิ่งที่มนุษย์เห็นมากที่สุด เราคงยังไม่ได้เห็นเทคโนโลยีเซนเซอร์ CMOS แบบโค้งนี้ในเร็วๆ วันนี้ครับ หากมีข่าวอัพเดทอย่างไรทางทีมงานจะนำมารายงานให้กับทุกท่านต่อไปครับ

ที่มา :?spectrum.ieee.org© Copyright - Notebookspec.com All Rights