Home » 4. Other News

[Social] Facebook ร่วมกับ GoFundMe เปิดตัวฟีเจอร์ “ระดมทุนส่วนบุคคล” ไม่รู้เป็นอย่างไรถ้ามันใช้งานในไทยได้

2 Apr 17 - By l

Facebook ได้ทำการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ใช้ในการระดมทุน ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถระดมทุนสำหรับเพื่อตัวเอง หรือคนอื่น ทั้งนี้ตัว Facebook จะเน้นในกิจกรรมที่มีคุณลักษณะเป็นแคมเปญกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือบุคคลที่จะระดมเงินทุนเพื่อองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรก่อน ซึ่งฟีเจอร์นี้จะสามารถติดต่อกับบริษัท GoFundMe ได้โดยตรง

facebook ทุน

ในตอนแรกผู้ระดมทุนจะสามารถขอระดุมทุนได้แค่ 6 อย่าง คือ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง, งานบรรเทาวิกฤตภัยพิบัติ, สถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือครอบครัวเมื่อมีคนเสียชีวิต ซึ่งตัว Facebook จะให้การสนับสนุนทั้งหมด โดยจะต้องผ่านการดำเนินการผ่านกระบวนทดสอบ และมีการติดตามตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันอยู่การระดมทุนนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบอยู่เท่านั้น และะเปิดให้เฉพาะกับผู้ที่อยู่ในสหรัฐฯ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือในเรื่องการระดมทุนแล้ว Facebook ยังจะมีปุ่มบริจาคเพิ่มเติมเข้ามาให้อยู่ในหน้าเว็ปไซต์ที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้ว เพื่อใช้มในการ Live หาเงินบริจาคให้กับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรอีกด้วย ในอนาคตถ้าหากฟีเจอร์นี้เข้าไทยเมื่อไร คงได้เห็นการบริจาคเต็มหน้า Facebook Live  แน่ๆ

ที่มา : techspot© Copyright - Notebookspec.com All Rights