Home » Tip & Trick

Snap หน้าต่าง IE เปลี่ยนที่ได้ โยกย้ายอิสระ

2 Oct 13 - By l

สำหรับ Internet Explorer นั้น ถือเป็น Web browser อีกรุ่นหนึ่งที่มีความสามารถในการใช้งานที่ดีทีเดียว โดยเฉพาะบรรดาลูกเล่นต่างๆ ก็มีให้ใช้มากมาย รวมถึงบรรดาคนที่ชอบการเปิดหน้าเว็บจำนวนมากๆ โดยที่ไม่นิยมการเปิดหลายๆ หน้าต่าง แต่ใช้วิธีการเปิดเป็น Tab ไว้ในหน้าเดียว ซึ่งก็เป็นอีกทางหนึ่งในการจัดระเบียบสำหรับการเปิดหน้าเว็บได้เป็นหมวดหมู่ แต่ในบางกรณีที่ผู้ใช้ต้องการที่จะเปิดหน้าเว็บเดียวกับแท็บเดิมที่เปิดอยู่ อย่างเช่น เปิดเว็บ www.notebookspec.com แล้วต้องการจะเปิดแยกเป็นหน้าต่างใหม่ต่างหาก ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยที่ไม่ต้อง Copy URL มาเปิดในหน้าต่างใหม่ โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า Snap

?
1
ในกรณีที่เปิดเว็บไซต์เอาไว้ แล้วหน้าเว็บที่ต้องการแยกออกมาเป็นหน้าต่างใหม่ ให้คลิกซ้ายที่บนแท็บของเว็บนั้นๆ
?
?

?
2
หากต้องการแยกจากแท็บเป็นหน้าเว็บใหม่ ให้คลิกซ้ายค้างไว้ แล้วลากออกมาให้ห่างจากหน้าต่างเว็บเดิม ก็จะกลายเป็นหน้าต่างใหม่ทันที
?
?

?
3
ในทางกลับกัน ถ้าต้องการที่จะนำหน้าต่างเว็บที่แยกออกมาหรือหน้าเว็บใหม่ ใส่กลับไปที่หน้าต่างเว็บเดิมที่มีอยู่ ก็ให้คลิกซ้ายที่แท็บด้านบนเว็บที่ต้องการ แล้วลากใส่เข้าไปบนแท็บของหน้าเว็บเดิมที่มีอยู่
?
?

?
4
แต่ถ้าเป็นกรณีที่ต้องการเลื่อนตำแหน่งของแท็บในหน้าต่างเดียวกันให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา ก็ให้คลิกซ้ายค้างที่แท็บ จากนั้นเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนหน้าต่าง เมื่อได้แล้วปล่อยคลิกเมาส์เท่านี้ก็จะเลื่อนแท็บได้ตามสะดวก
?
?

วิธีการดังกล่าวเป็นรูปแบบการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายทีเดียวสำหรับการใช้งานร่วมกับ Internet Explorer นอกจากจะเลื่อนหรือเคลื่อนย้ายหน้าเว็บได้ตามต้องการแล้ว ยังช่วยในการจัดหมวดหมู่ในการทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
© Copyright - Notebookspec.com All Rights