Home » Gaming Notebook

SleepWell ผู้จะมาช่วยให้ใช้งาน WiFi ได้ดีขึ้น !!!

6 Jan 11 - By l

sleepwellใครที่ต้องพกโน๊ตบุ๊คหรือบรรดาอุปกรณ์ชาญฉลาดทั้งหลายออกไปใช้งานนอกสถานที่ เช่นอาจใช้ทำงาน หรือเข้าสู่โลกออนไลน์ผ่านทางการเชื่อมต่อ WiFi อาจจะประสบปัญหาว่ามันมีการใช้งานแบตเตอรี่ค่อนข้างสูง พูดง่ายๆคือมันกินไฟมากนั่นเอง เนื่องด้วยมันต้องพยายามส่งคลื่นสอดแทรกไปในเหล่าสัญญาณ WiFi ของเครื่องอื่นๆที่ส่งออกมาด้วยเช่นกัน ทำให้มันยิ่งต้องเพิ่มกำลังในการส่งออกมาเพื่อรับส่งข้อมูล จึงเป็นสาเหตุให้กินไฟมาก

ล่าสุดมีนักศึกษานามว่า Justin Manweiler และ Romit Roy Choudhury จากมหาวิทยาลัย Duke คิดค้นวิธีแก้ไขปัญหานี้ขึ้นมา โดยการสร้างโปรแกรมและระบบชื่อว่า SleepWell ที่จะสั่งให้อุปกรณ์ WiFi ของเราหลับไปชั่วครู่ในขณะที่เครื่องอื่นกำลังรับส่งข้อมูลจาก access point ตัวเดียวกันอยู่ ซึ่งทำการทดลองแล้วพบว่าสามารถลดการใช้พลังงานไปได้ถึง 38 ? 51% ทีเดียว และถ้ามันสามารถนำมาใช้ได้จริงเมื่อไร รับรองว่าน่าจะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานได้อย่างแน่นอน

ที่มา : Notebookcheck
© Copyright - Notebookspec.com All Rights