Home » 4. Other News

Skype แนะนำระบบใหม่ eGifting สำหรับ Mac และ PC โดยเวอร์ชั่นใหม่มีการปรับปรุงหน้าตาเล็กน้อย

15 Feb 13 - By l

สำหรับบริการโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่าง Skype นั้น ล่าสุดก็ได้มีการปรับปรุงบริการบางอย่างเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบริการ นั่นก็คือ การเพิ่มระบบ eGifiting หรือก็คือการส่ง Skype credit ที่เอาไว้ใช้เป็นค่าโทรศัพท์ของตัวระบบ Skype ให้เพื่อนคนอื่นๆของเราได้ โดยผ่านระบบรายชื่อบัญชีของ Skype นั่นเอง และนอกจากนั้นในโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ก็ได้มีการปรับปรุงหน้าตาของตัวโปรแกรมเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกเล็กน้อยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม Top toolbar ในฝั่งของ Windows ส่วนทางฝั่งของ Mac ก็มีการเพิ่มระบบการส่ง SMS ไปหาคนอื่น โดยที่ไม่จำเป็นต้องยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ก่อนแต่อย่างใด สามารถไปโหลดมาทดลองกันได้แล้ว

ที่มา: engadget
© Copyright - Notebookspec.com All Rights