Home » News Windows

สร้างระบบในการค้นหา Search Index บนระบบปฏิบัติการ Windows 10

26 Jun 15 - By l

สิ่งหนึ่งที่อาจทำให้การใช้งาน Windows 10 ได้สะดวกยิ่งขึ้นก็คือ ฟังก์ชั่นการค้นหาที่สามารถเข้าไปยังสถานที่ในการเก็บข้อมูลภายในเครื่องส่วนได้ก็ได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการของ Windows 10 ด้วยระบบการค้นหาที่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ใช้ ในกรณีที่ไม่สามารถมองหาไฟล์ข้อมูลที่ต้องการได้ครบบน Windows 10 ก็จำเป็นที่จะต้องตั้งค่าให้ Search Index ให้มีการค้นหาได้รวดเร็วขึ้น

Windows_Product_Family_9-30-Event-741x416

สิ่งสำคัญในการที่จะ Rebuilding ให้กับระบบ Search Index ก็คือ ในขณะที่เข้าสู่ขั้นตอนในการเริ่มต้นกระบวนการในการ Rebuilding การค้นหาจะรวดเร็วและง่าย แต่เมื่อมีการตั้งค่าแล้ว การค้นหาอาจต้องใช้เวลามากยิ่งขึ้น แต่จะมากน้อยเท่าใดนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ Windows จัดทำขึ้นเป็นดัชนี ก่อนที่กระบวนการ Rebuilding จะเริ่มต้นการทำงาน Windows จะแจ้งเตือนให้ทราบถึง “Rebuilding the index might take a long time complete” บางครั้งอาจทำให้การค้นหาไม่สมบูรณ์ จนกว่ากระบวนการ Rebuilding จะเสร็จสิ้น โดยเริ่มต้นในการทำงานแบบง่ายๆ ให้พิมพ์ “Indexing options” ในช่อง Search bar และเลือกผลที่ได้ซึ่งอยู่บนสุด จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไป

Windows indexing options (1)

ขั้นที่ 1 : คลิกขวาที่ Start menu แล้วเลือก Control Panel โดยที่ Index optios จะยังคงอยู่ในด้านข้างของในเมนู Settings ที่อยู่ใน Control Panel เหมือนเดิม

Windows indexing options (2)
ขั้นที่ 2 : จากหน้าต่างของ Control Panel ให้เลือกที่ Indexing Options ซึ่งในกรณีที่หาไม่เจอ ให้ลองปรับโหมด View ให้กลายเป็น Large Icon จากการตั้งค่าด้านบนของหน้าต่าง เพื่อให้มองเห็นได้ง่ายยิ่งขึ้น

Windows indexing options (4)
ขั้นที่ 3 : จากหน้าของ Indexing options ให้คลิกที่ปุ่ม Advanced โดยในส่วนนี้จะเป็นการระบุในการเข้าถึงข้อมูลจาก PC Administrator permissions

Windows indexing options (4)
ขั้นที่ 4 : ในส่วนของหน้าต่าง Advanced Options สามารถเลือก Rebuild ในการเริ่มต้นสำหรับกระบวนการในการลบและ Rebuild สำหรับการค้นหาบน Search Index ในกระบวนการนี้ จะใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควร

เพียงเท่านี้ระบบก็พร้อมสำหรับการทำงานของระบบ Search Indexing บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 ที่ผู้ใช้สามารถเลือกการค้นหาไฟล์ในเครื่องได้อย่างง่ายดาย จากแถบการค้นหาที่อยู่ทางขวามือของหน้าจอ

ที่มา : winbeta
© Copyright - Notebookspec.com All Rights