Home » 1. Notebook News

Seagate Momentus ฮาร์ดดิสก์ที่ได้รับใบรับรองด้านความปลอดภัยจากรัฐบาล

17 Sep 10 - By l

Seagate ทุกคนคงรู้จักกันดีแล้ว ส่วน Momentus เป็นรุ่นของฮาร์ดดิสก์ในโน๊ตบุ๊คพร้อมมีเทคโนโลยี Self Encryption

03-01 Seagate Momentus ฮาร์ดดิสก์ที่ได้รับใบรับรองด้านความปลอดภัยจากรัฐบาล

และตอนนี้ตัวฮาร์ดดิสก์ก็ได้รับการรับรอง FIPS 140-2 จากทางรัฐบาลสหรัฐฯ (U.S. National Institute of Standards And Technology) ถ้าแบบนั้นข่าวนี้มีผลอะไรกับคนที่ใช้จริงๆ จังๆ ไหม อาจจะไม่ แต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าการ Encryption (เข้ารหัส) เป็นสิ่งที่ดี ส่วนกลุ่มที่ได้ประโยชน์จริงๆ คือองค์กรต่างๆ ที่อยากได้ความปลอดภัยจากเครื่องคอมพิวเตอร์

ที่มา : CrunchGear
© Copyright - Notebookspec.com All Rights