Home » 4. Other News

Seagate เตรียมลงทุนสร้างอาคารโรงงานเพิ่มในไทย ด้วยมูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาท

13 Feb 15 - By l

Seagate ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์รายใหญ่ของโลก ประกาศเตรียมเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็นมูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาทในประเทศไทย เป็นช่วงเวลาครอบคลุมทั้งหมด 5 ปี เพื่อขยายพื้นที่และจำนวนโรงงานให้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม

Picture-2

โดยจะมีการสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมที่โรงงานในโคราข และน่าจะพร้อมใช้งานได้ในช่วงปี 2016 ซึ่งจริงๆแล้ว โรงงานที่โคราขของ Seagate นี้ ก็ถือว่าเป็นโรงงานฮาร์ดดิสก์ที่ใหญ่ที่สุดของ Seagate อยู่แล้ว แต่อาคารใหม่ที่ทำการลงทุนสร้างเพิ่มเติม ก็จะช่วยให้สามารถขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกว่า 49 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มตำแหน่งงานอีกกว่า 2,500 ตำแหน่ง

iq9358bd40b9b28b17ee3f2c44ac68b7a8

ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติมในบ้านเรา เพราะอย่างที่พอจะทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ในบ้านเรานั้น ก็สามารถทำการผลิตป้อนตลาดทั่วโลกได้เป็นจำนวนน้อย

ที่มา: Reuters
© Copyright - Notebookspec.com All Rights