Home » 4. Other News

Samsung จะเป็นผู้ผลิตชิป CPU และ GPU รุ่นใหม่ของทาง AMD ที่กระบวนการผลิต 14 nm LPP

25 Dec 15 - By l

เมื่อไม่นานมานี้สื่อของเกาหลีอย่าง ETNews ได้รายงานครับว่าทาง Samsung Electronics ในส่วนของแผนก System LSI Foundry Business ได้ทำสัญญากับทาง AMD ในการเป็นผู้ผลิตชิป CPU รุ่นใหม่ที่ใช้สถาปัตยกรรม “Zen” และ GPU รุ่นใหม่ที่ใช้สถาปัตยกรรม “Arctic Islands” ภายใต้กระบวนการผลิตที่ระดับ 14 nm LPP ครับ

Samsung 14 nm LPP node 600

ตามรายงานนั้นระบุว่าทาง Samsung จะเริ่มต้นทำการผลิต GPU ของทาง AMD รุ่นใหม่ที่ใช้สถาปัตยกรรม “Greenland” ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2016 ที่จะถึงนี้(ซึ่งเป็น GPU ที่มาภายใต้สถาปัตยกรรม “Arctic Islands” อีกทีโดยจะอยู่ในตระกูลเดียวกัน) นอกเหนือไปจากทาง Samsung แล้วก็ยังจะมี Global Foundry (GF) ที่รับหน้าที่ในการร่วมผลิตชิปดังกล่าวให้กับทาง AMD ด้วยครับ ทั้งนี้ GPU Greenland นั้นจะผลิตภายใต้กระบวนการผลิต Gen.2 14nm FinFET LPP (Low Power Plus) node ที่เมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตที่ีะดับ 28 nm ของชิป GPU “Fiji” แล้วพบว่าจะมีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน/วัตต์มากกว่า 2 เท่าตัวเลยทีเดียวครับ

หลังจากที่ทำการผลิต GPU “Greenland” แล้ว ทาง Samsung ก็จะรับหน้าที่ในการผลิตชิปหน่วยประมวลผล(CPU) ที่ใช้สถาปัตยกรรม “Zen” ของทาง AMD ต่อภายใต้กระบวนการผลิตแบบเดียวกัน ซึ่งก็เหมือนเดิมครับที่หน้าที่ในการผลิตชิปหน่วยประมวลผล(CPU) ที่ใช้สถาปัตยกรรม “Zen” ของทาง AMD จะมีบริษัท Global Foundry (GF) รับหน้าที่ร่วมในการผลิตด้วยครับ

ที่มา : vr-zone
© Copyright - Notebookspec.com All Rights