Home » 1. Notebook News

Samsung mini-card SSD ด้วยเร็วและแรง แถมด้วยความจุที่มากขึ้นอีก

6 Jul 09 - By l

Samsung ยังพัฒนา mini-card SSD อย่างต่อเนื่อเพื่อตอบสนองการใช้งานของ Netbook

นอกจาก SanDisk, OCZ Technology และ RunCore ที่ซุ่มพัฒนา mini SSD Samsung เองก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนพร้อมส่งรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมทั้งความเร็วและขนาดความจุใน ชื่ว่า Mini S2 HDDs มาแบบ SATA mini-card solid state drive ที่นิยมใช้กันมากทั้งใน netbook ,UMPC, MID และ smartbook เพราะด้วยขนาดที่เล็กแต่มีความจุไม่แพ้สื่ออื่นๆ มีขนาดที่เล็กกว่าฮาร์ดดิสค์ 2.5 นิ้วถึง 80% โดยในรุ่นใหม่นี้มีทั้งขนาดความจุ 16GB, 32GB และ 64GB densitiesพร้อมความเร็วในการอ่านข้อมูลถึง 200MBps และความเร็วในการเขียนข้อมูลที่ 100MBps โดยใช้พลังงานเพียง 0.3 watts เท่านั้น คาดว่าจะพร้อมขายจริงในต้นปีหน้านี้

ที่มา : newswire.co.kr
© Copyright - Notebookspec.com All Rights