Home » 4. Other News

Samsung เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีพนักงานมากที่สุดในโลก รองลงมาเป็น Sony, Microsoft, Apple

30 Sep 14 - By l

“Go big or go home” มักจะเป็นประโยคที่เอาไว้ใช้ในกรณีที่ต้องการให้การสนับสนุนหรือไม่ก็เอาไว้กระตุ้นให้เราก้าวหน้าในหน้าที่ครับ นอกเหนือไปจากนั้นแล้วประโยคนี้ยังสามารถที่จะใช้อธิบายปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทใหญ่อย่าง Samsung ได้เช่นเดียวกัน ดังจากสิ่งที่เราได้เคยเห็นมาแล้วว่า Samsung นั้นมีความพยายามในการถล่อมตลาด smartphone และ tablet มาแค่ไหน (แค่ในปีนี้ปีเดียว Samsung ก็ส่ง smartphone ออกมาสู่ตลาดแล้ว 46 รุ่น และ tablet อีก 27 รุ่นด้วยกัน) และหลังจากการกรอกข้อมูลเอกสาร 10-K SEC นั้นทาง Techspot ก็ได้ค้นพบครับว่าพนักงานของ Samsung นั้นมีมากเหมือนกับงบประมาณทางการตลาดเลยครับ

ทาง Ars Technica ได้ทำการเปรียบเทียบจำนวนพนักงานของบริษัททางด้านเทคโนโลยีดูครับโดยทำขึ้นเพื่อทำการเปรียบเทียบปริมาณของจำนวนพนักงานว่าแต่ละบริษัทนั้นจะจ้างพนักงานไว้มากน้อยแค่ไหน โดยบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบกันกับ Samsung นั้นได้แก่ Apple, Google, Microsoft และ Sony ครับโดยผลของการเปรียบเทียบนั้นพบว่า Samsung มีจำนวนพนักงานมากที่สุดโดยมีมากถึง 275,133 ราย ตามมาด้วย Sony ที่มีจำนวนพนักงานอยู่ที่ 105,000 ราย อันดับ 3 คือ Microsoft ด้วยจำนวนพนักงาน 99,000 ราย ตามมาติดๆ กับอันดับที่ 4 อย่าง Apple ที่มีพนักงานทั้งหมด 80,300 ราย และปิดท้ายด้วย Google ที่มีจำนวนพนักงานน้อยที่สุดในกลุ่มบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบกันโดยมีจำนวนอยู่ที่ 47,756 รายครับ

ถ้าขุดลึกลงไปในรายละเอียดมากกว่านี้เราจะพบว่า Samsung นั้นมีพนักงานวิศวกรซอฟต์แวร์อยู่ที่ 40,506 ราย(เป็นจำนวนพนักงานสาขานี้ในปี 2013 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 45% จากเมื่อปี 2011) ในขณะที่ Google นั้นมีพนักงานวิศวกรซอฟต์แวร์อยู่ที่ 18,593 รายเท่านั้น ซึ่งทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่า Google นั้นมีจำนวนพนักงานทางด้านวิศวกรซอฟต์แวร์น้อยกว่า Samsung มาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกันทางด้านผลิตผลทางด้านซอฟตว์แวร์แล้ว Google กลับทำได้ดีมากกว่า Samsung ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าจำนวนไม่ใช่ข้อบ่งชี้ถึงคุณภาพเสมอไป อย่างไรก็ตามในขณะที่มีบางบริษัทกำลังพยายามลดจำนวนพนักงานลง แต่ทว่า Samsung นั้นจะสวนกระแสด้วยการรับพนักงานเพิ่มครับ ซึ่งก็ถือเป็นข้อดีเพราะว่าเป็นการสร้างงานให้เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคนั่นเองครับ

ที่มา :?techspot
© Copyright - Notebookspec.com All Rights