Home » 4. Other News

Samsung เตรียมรับเงิน จากการขายธุรกิจฮาร์ดดิสก์ให้ Seagate เมื่อสองปีก่อน

14 Oct 13 - By l

รายงานทางผลการเงินล่าสุดสำหรับ Samsung นั้น ก็กำลังเตรียมที่รับเงินเป็นมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 4.69 หมื่นล้านบาท) หลังจากที่ได้ตกลงทำสัญญากับ Seagate ในการรับซื้อแผนกธุรกิจฮาร์ดดิสก์ของ Samsung เองเมื่อสองปีก่อน

โดยการตกลงซื้อขายนี้ เกิดขึ้นไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี 2011 ซึ่งมูลค่าทั้งหมดนั้น อยู่ที่ 1.37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 4.28 หมื่นล้านบาท) มีเงื่อนไขที่ตกลงในการจ่ายคือ 687.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯเป็นเงินสด (ประมาณ 2.15 หมื่นล้านบาท) และอีก 687.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯในรูปของหุ้น และนั่นก็ทำให้ Samsung นั้น เข้ามีหุ้นอยู่ใน Seagate ที่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ และก็รวมไปถึงเรื่องของสิทธิบัตรเทคโนโลยีต่างๆที่ได้ครอบครองอยู่ด้วย จนข้อตกลงที่ว่านี้ ก็ทำการปิดเรียบร้อยในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน

ซึ่งสถานการณ์จากเดิมนั้น ธุรกิจฮาร์ดดิสก์ของ Samsung ดูจะไม่ค่อยเติบโตดีสักเท่าไหร่ แต่ในขณะที่ทางฝั่งของ Seagate นั่น เติบโตเป็นเท่าตัว

นอกจากนั้น ก็ยังมีการประกาศว่า Samsung จะมีการขายหุ้นทั้งหมดกว่า 32.7 ล้านหุ้นคืนด้วย ซึ่งคิดเป็นจำนวนที่ราวๆ 9 เปอร์เซ็นต์ของหุ้นใน Seagate ทั้งหมด แต่ Samsung ก็ยังจะมีเหลือถืออยู่ที่ประมาณ 12.5 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นมูลค่าได้ที่ราวๆ 560 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.75 หมื่นล้านบาท)

ที่มา: ZDNet
© Copyright - Notebookspec.com All Rights