Home » 4. Other News

Samsung ยื่นจดสิทธิบัตรสุดแนว ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการสัมผัสหน้าจอ

13 Nov 14 - By l

ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้?US Patent & Trademark Office ได้ทำการเปิดเผยสิทธิบัตรที่ถูกยื่นจดโดย Samsung ที่เนื้อหาภายในเกี่ยวกับการสร้างพลังงานไฟฟ้าโดยการสัมผัสหรือถูไปที่หน้าจอโดยใช้?triboelectric generators ซึ่งจะถูกนำมาใช้งาน(รึเปล่ายังไม่มีใครทราบได้) บนผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาในอนาคต โดยเป้าหมายก็คือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ ได้นานขึ้นโดยไม่ต้องชาร์จไฟบ่อยๆ ครับ

เทคนิค?triboelectric generators นี้คือการใช้วัสดุ 2 ชนิดขึ้นไปสัมผัสกันจนทำให้เกิดสภาพขั้วไฟฟ้าที่ต่างกันบนวัสดุทั้ง 2 (เหมือนกับการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ที่เอาแท่งอำพันถูกับผ้าแพร จะทำให้แท่งอำพันเกิดไฟฟ้าสถิตย์) โดยผู้ที่นำเทคนิคนี้มาประยุกต์ใช้ก็คือศาสตราจารย์ Wang แห่ง?Georgia Institute of Technology ได้นำหลักการนี้มาสร้างพลังงานโดยพึ่งพาพลังงานกลจากการออกแรงกระทำต่อแผ่นวัสดุขั้วไฟฟ้าที่วางซ้อนกัน โดยจะเป็นไปดังคลิปวีดีโอดังต่อไปนี้ครับ

สำหรับสิทธิบัตรของทาง Samsung นั้นได้อ้างอิงหลักการดังกล่าวในข้างต้นว่าการสัมผัสหรือถูไปที่หน้าจอของอุปกรณ์จะสามารถที่จะนำพลังงานไฟฟ้าส่งกลับไปที่ยังตัวอุปกรณ์ได้(อุปกรณ์นั้นน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนมากกว่าแท็บเล็ท แต่ทว่าก็ยังไม่แน่นอนมากนักว่าจะใช้กับสมาร์ทโฟนได้เพียงอย่างเดียวหรือไม่) ซึ่งภายใต้หน้าจอของอุปกรณ์จะมีแผ่นขั้ววัสดุไฟฟ้า(ที่บางกว่า 1 mm) ซ้อนกันอยู่แล้วอาศัยหลักการข้างต้นในการสร้างพลังงานไฟฟ้าครับ

สำหรับสิทธิบัตรของทาง Samsung นั้นไม่ได้จะใช้แต่เพียงเทคนิค?triboelectric generators เท่านั้นครับ เนื่องจากว่าอาจจะมีการใช้เทคนิค?piezoelectric generator ร่วมด้วยโดยเทคนิค?piezoelectric generator นั้นจะทำการสร้างพลังงานไฟฟ้าโดยการวัดระดับแรงดันของวัตถุ(เมื่อมีการแรงกดวัตถุจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น) โดยจะใช้วัตถุเดียวกันกับที่ใช้ในเทคนิค?triboelectric generators ซึ่งนั่นทำให้สิทธิบัติของ Samsung นั้นสามารถที่จะสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ทั้ง 2 ทิศทางไม่ว่าเราจะสัมผัสหรือถูไปที่หน้าจอหรือว่าเรากดสร้างแรงดันให้กับหน้าจอครับ ทั้งนี้ก็คงต้องรอคอยดูต่อไปว่า Samsung จะสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ใช้งานสิทธิบัตรนี้ขึ้นมาได้จริงๆ หรือไม่ ถ้าได้จริงๆ เราคงไม่ต้องวิ่งหาปลั๊กชาร์จไฟตลอดทั้งวันอย่างที่เคยเป็นมาแล้วก็ได้ครับ

ที่มา :?patentlymobile© Copyright - Notebookspec.com All Rights