แสดงผล :
 • AMD A6-7480
  • ความเร็ว : 3.50 GHz
  • เทอร์โบ : 3.80 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2
  • คอร์ / เธรด : 2/2
  • แคช L2 : 1MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD Athlon X4 840
  • ความเร็ว : 3.10 GHz
  • เทอร์โบ : 3.80 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 4MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD Athlon X4 845K
  • ความเร็ว : 3.50 GHz
  • เทอร์โบ : 3.80 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 2MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD A6-7470K
  • ความเร็ว : 3.70 GHz
  • เทอร์โบ : 4.00 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 2/2
  • แคช L2 : 1MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD Athlon X4 880K
  • ความเร็ว : 4.00 GHz
  • เทอร์โบ : 4.20 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 4MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD Athlon X4 870K
  • ความเร็ว : 3.90 GHz
  • เทอร์โบ : 4.10 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 4MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD A10-7890K
  • ความเร็ว : 4.10 GHz
  • เทอร์โบ : 4.30 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 2 x 2MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD A10-7860K
  • ความเร็ว : 3.60 GHz
  • เทอร์โบ : 4.00 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 2 x 2MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD A8-7600K
  • ความเร็ว : 3.10 GHz
  • เทอร์โบ : 3.80 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 2 x 2MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD A8-7600
  • ความเร็ว : 3.10 GHz
  • เทอร์โบ : 3.80 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 2 x 2MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD A8-7670K
  • ความเร็ว : 3.6 GHz
  • เทอร์โบ : 3.9 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 2 x 2MB
  • เทคโนโลยี : 28
 • AMD Athlon X4 860K
  • ความเร็ว : 3.70 GHz
  • เทอร์โบ : 4.00 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 4MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD A10-7870K
  • ความเร็ว : 3.90GHz
  • เทอร์โบ : 4.10GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 2 x 2MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD A8-7650K
  • ความเร็ว : 3.30GHz
  • เทอร์โบ : 3.70GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 2 x 2MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD A10-7850K
  • ความเร็ว : 3.70GHz
  • เทอร์โบ : 4.00GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 2 x 2MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD A8-7650K
  • ความเร็ว : 3.30 GHz
  • เทอร์โบ : 3.70 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 2 x 2MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD A6-6420K
  • ความเร็ว : 4.00 GHz
  • เทอร์โบ : 4.20 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2
  • คอร์ / เธรด : 2/2
  • แคช L2 : 1MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD A4-6320
  • ความเร็ว : 3.80 GHz
  • เทอร์โบ : 4.00 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2
  • คอร์ / เธรด : 2/2
  • แคช L2 : 1MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD A8-7600K
  • ความเร็ว : 3.20 GHz
  • เทอร์โบ : 3.80 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 4MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD A4-7300
  • ความเร็ว : 3.80 GHz
  • เทอร์โบ : 4.00 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 2/2
  • แคช L2 : 1MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD A8-7600
  • ความเร็ว : 3.10 GHz
  • เทอร์โบ : 3.80 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 4MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD A10-7800
  • ความเร็ว : 3.50 GHz
  • เทอร์โบ : 3.90 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 4MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD A6-7400K
  • ความเร็ว : 3.50 GHz
  • เทอร์โบ : 3.90 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2+
  • คอร์ / เธรด : 2/2
  • แคช L2 : 1MB
  • เทคโนโลยี : 28nm
 • AMD A4-6300
  • ความเร็ว : 3.70 GHz
  • เทอร์โบ : 3.90 GHz
  • ซอกเก็ต : FM2
  • คอร์ / เธรด : 2/2
  • แคช L2 : 1MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • ประกาศซื้อขายล่าสุด
 • IT Market
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในหน้านี้อาจไม่ครอบคลุมทุกส่วนที่มีภายในตัวเครื่อง ซึ่งทางเว็บไซต์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้ผลิตสินค้า และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ขายสินค้า ณ จุดวางจำหน่ายทุกครั้ง เพื่อความถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลรายละเอียดที่เราแสดงในหน้านี้มีความผิดพลาดหรือพบปัญหาในการแสดงผลของเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ feedback@notebookspec.com