แสดงผล :
 • AMD FX-8300
  • ความเร็ว : 3.30 GHz
  • เทอร์โบ : 4.20 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 8/8
  • แคช L2 : 8MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-8320E
  • ความเร็ว : 3.20 GHz
  • เทอร์โบ : 4.00 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 8/8
  • แคช L2 : 4 x 2MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-8370E
  • ความเร็ว : 3.30 GHz
  • เทอร์โบ : 4.30 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 8/8
  • แคช L2 : 4 x 2MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-8370
  • ความเร็ว : 4.00 GHz
  • เทอร์โบ : 4.30 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 8/8
  • แคช L2 : 4 x 2MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-9590
  • ความเร็ว : 4.70 GHz
  • เทอร์โบ : 5.00 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 8/8
  • แคช L2 : 8MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-9370
  • ความเร็ว : 4.40 GHz
  • เทอร์โบ : 4.70 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 8/8
  • แคช L2 : 8MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-4350
  • ความเร็ว : 4.20 GHz
  • เทอร์โบ : 4.30 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 4MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-6350
  • ความเร็ว : 3.90 GHz
  • เทอร์โบ : 4.20 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 6/6
  • แคช L2 : 6MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-4300
  • ความเร็ว : 3.80 GHz
  • เทอร์โบ : 4.00 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 4MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-4130
  • ความเร็ว : 3.80 GHz
  • เทอร์โบ : 3.90 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 4MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD Athlon II X2 260
  • ความเร็ว : 3.20 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3
  • คอร์ / เธรด : 2/2
  • แคช L2 : 2MB
  • เทคโนโลยี : 45nm
 • AMD Athlon II X3 455
  • ความเร็ว : 3.30 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3
  • คอร์ / เธรด : 3/3
  • แคช L2 : 3 x 512KB
  • เทคโนโลยี : 45nm
 • AMD Sempron LE-145
  • ความเร็ว : 2.80 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3
  • คอร์ / เธรด : 1/1
  • แคช L2 : 1MB
  • เทคโนโลยี : 45nm
 • AMD Athlon II X2-270
  • ความเร็ว : 3.40 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3
  • คอร์ / เธรด : 2/2
  • แคช L2 : 2MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-8150 + Water Cooler
  • ความเร็ว : 3.60 GHz
  • เทอร์โบ : 4.20 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 8/8
  • แคช L2 : 8MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-8320
  • ความเร็ว : 3.50 GHz
  • เทอร์โบ : 4.00 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 8/8
  • แคช L2 : 8MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-8350
  • ความเร็ว : 4.00 GHz
  • เทอร์โบ : 4.20 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 8/8
  • แคช L2 : 8MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-6300
  • ความเร็ว : 3.50 GHz
  • เทอร์โบ : 4.10 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 6/6
  • แคช L2 : 6MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-6200
  • ความเร็ว : 3.80 GHz
  • เทอร์โบ : 4.10 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 6/6
  • แคช L2 : 6MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-8150
  • ความเร็ว : 3.60 GHz
  • เทอร์โบ : 4.20 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 8/8
  • แคช L2 : 8MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-8120
  • ความเร็ว : 3.10 GHz
  • เทอร์โบ : 4.00 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 8/8
  • แคช L2 : 8MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-6100
  • ความเร็ว : 3.30 GHz
  • เทอร์โบ : 3.90 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 6/6
  • แคช L2 : 6MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-4170
  • ความเร็ว : 4.20 GHz
  • เทอร์โบ : 4.30 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 4MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • AMD FX-4100
  • ความเร็ว : 3.60 GHz
  • เทอร์โบ : 3.80 GHz
  • ซอกเก็ต : AM3+
  • คอร์ / เธรด : 4/4
  • แคช L2 : 4MB
  • เทคโนโลยี : 32nm
 • ประกาศซื้อขายล่าสุด
 • IT Market
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในหน้านี้อาจไม่ครอบคลุมทุกส่วนที่มีภายในตัวเครื่อง ซึ่งทางเว็บไซต์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้ผลิตสินค้า และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ขายสินค้า ณ จุดวางจำหน่ายทุกครั้ง เพื่อความถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลรายละเอียดที่เราแสดงในหน้านี้มีความผิดพลาดหรือพบปัญหาในการแสดงผลของเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ feedback@notebookspec.com