SEARCH

คำค้นยอดนิยม :

ผลการค้นหา - - ไม่ตรงกับรายการใดๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง : MSI Radeon R7 200
Review - Viewsonic M1 โปรเจคเตอร์พกพาก็ไ
ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของโปรเจคเตอร์คือเรื่องของการพกพาไปใช้งานในที่ต่างๆ เพราะทั้งมีขนาดใหญ่อีกทั้งยังต้องต่อสายไฟตลอดเวลา บางท่านอาจจะบอกว่าก็ไม่เห็นจำเป็นต้องพกพา
October 12,2018
0