• MSI Modern 14 B10MW-230TH
  • Intel Core i5-10210U
  • Intel UHD Graphics 620
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (31.75)
  • การเล่นเกม
   (18.93)
  • งานกราฟิก
   (12.57)
  • ความคุ้มค่า
   (39.72)
  ราคา 21,900 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • MSI Modern 14 B10MW-229TH
  • Intel Core i7-10510U
  • Intel UHD Graphics 620
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (32.71)
  • การเล่นเกม
   (19.07)
  • งานกราฟิก
   (12.80)
  • ความคุ้มค่า
   (35.99)
  ราคา 24,900 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • MSI Modern 14 B11M-207TH
  • Intel Core i5-1135G7
  • Intel Iris Xe Graphics G7
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (37.02)
  • การเล่นเกม
   (34.37)
  • งานกราฟิก
   (23.51)
  • ความคุ้มค่า
   (40.73)
  ราคา 24,900 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • MSI Modern 14 B11M-206TH
  • Intel Core i5-1135G7
  • Intel Iris Xe Graphics G7
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (37.02)
  • การเล่นเกม
   (34.37)
  • งานกราฟิก
   (23.51)
  • ความคุ้มค่า
   (40.73)
  ราคา 24,900 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • MSI Summit B15 A11M-065TH
  • Intel Core i5-1135G7
  • Intel Iris Xe Graphics G7
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (37.06)
  • การเล่นเกม
   (34.37)
  • งานกราฟิก
   (23.51)
  • ความคุ้มค่า
   (28.28)
  ราคา 35,900 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • MSI Summit B15 A11M-064TH
  • Intel Core i7-1165G7
  • Intel Iris Xe Graphics G7
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (37.44)
  • การเล่นเกม
   (34.43)
  • งานกราฟิก
   (23.60)
  • ความคุ้มค่า
   (26.37)
  ราคา 38,900 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • MSI Modern 14 B11M-200TH
  • Intel Core i7-1165G7
  • Intel Iris Xe Graphics G7
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (37.40)
  • การเล่นเกม
   (34.43)
  • งานกราฟิก
   (23.60)
  • ความคุ้มค่า
   (35.45)
  ราคา 28,900 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • MSI Modern 14 B11M-201TH
  • Intel Core i7-1165G7
  • Intel Iris Xe Graphics G7
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (37.40)
  • การเล่นเกม
   (34.43)
  • งานกราฟิก
   (23.60)
  • ความคุ้มค่า
   (35.45)
  ราคา 28,900 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • MSI Modern 14 B11M-202TH
  • Intel Core i7-1165G7
  • Intel Iris Xe Graphics G7
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (37.40)
  • การเล่นเกม
   (34.43)
  • งานกราฟิก
   (23.60)
  • ความคุ้มค่า
   (35.45)
  ราคา 28,900 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • MSI Modern 14 B11M-208TH
  • Intel Core i5-1135G7
  • Intel Iris Xe Graphics G7
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (37.02)
  • การเล่นเกม
   (34.37)
  • งานกราฟิก
   (23.51)
  • ความคุ้มค่า
   (40.73)
  ราคา 24,900 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • MSI Modern 14 B10MW-465TH
  • Intel Core i3-10110U
  • Intel UHD Graphics 620
  • 8 GB DDR4
  • 256 GB SSD PCIe M.2
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (27.65)
  • การเล่นเกม
   (16.67)
  • งานกราฟิก
   (10.55)
  • ความคุ้มค่า
   (47.64)
  ราคา 15,900 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • MSI Modern 14 B10MW-464TH
  • Intel Core i3-10110U
  • Intel UHD Graphics 620
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (27.86)
  • การเล่นเกม
   (16.71)
  • งานกราฟิก
   (10.55)
  • ความคุ้มค่า
   (45.16)
  ราคา 16,900 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • MSI Modern 14 B10MW-463TH
  • Intel Core i5-10210U
  • Intel UHD Graphics 620
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (31.05)
  • การเล่นเกม
   (17.17)
  • งานกราฟิก
   (11.31)
  • ความคุ้มค่า
   (45.01)
  ราคา 18,900 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • ประกาศซื้อขายล่าสุด
 • IT Market
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในหน้านี้อาจไม่ครอบคลุมทุกส่วนที่มีภายในตัวเครื่อง ซึ่งทางเว็บไซต์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้ผลิตสินค้า และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ขายสินค้า ณ จุดวางจำหน่ายทุกครั้ง เพื่อความถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลรายละเอียดที่เราแสดงในหน้านี้มีความผิดพลาดหรือพบปัญหาในการแสดงผลของเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ feedback@notebookspec.com