SEARCH

คำค้นยอดนิยม :

DELL (เดล) 21.5 นิ้ว ทั้งหมด 1 รุ่น

  • Resolution : 1920 x 1080
  • ขนาดหน้าจอ : 21.5 Wide Screen (16:9)
  • Full HD : Yes
  • Response Time : 14ms
  • Port : VGA Port : 1 / HDMI Port : 1
  • Panel : 16:9
PAGE
1
บทความที่เกี่ยวข้อง : DELL 21.5 นิ้ว
PC Buyer's Guide - แนะนำ PC Case 6 แบบน่
ช่วงนี้ผู้ใช้พีซีดูจะมีความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้น เพราะถ้ามองย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ตั้งแต่เทคโนโลยี การออกแบบและความหลากหลายของรูปลักษณ์ ที่ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น ซีพียูที่กินไฟน้อย
January 31,2018
0