• DELL XPS 13 (9370)-W56795607THW10
  • Intel Core i5-8250U
  • Intel UHD Graphics 620
  • 8 GB DDR3L
  • 256 GB SSD PCIe M.2
  • 13.3 inch LED (1920x1080) Full HD IPS
  • ประสิทธิภาพ
   (33.12)
  • การเล่นเกม
   (19.65)
  • งานกราฟิก
   (13.53)
  • ความคุ้มค่า
   (0.00)
  ราคา 59,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Inspiron 13 7386 2 in 1-W567953006THW10
  • Intel Core i7-8565U
  • Intel UHD Graphics 620
  • 16 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 13.3 inch LED (1920x1080) Full HD IPS
  • ประสิทธิภาพ
   (36.17)
  • การเล่นเกม
   (20.09)
  • งานกราฟิก
   (13.42)
  • ความคุ้มค่า
   (22.53)
  ราคา 43,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Inspiron 3593-W566055256THW10
  • Intel Core i5-1035G1
  • GeForce MX230
  • 4 GB DDR4
  • 256 GB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (34.12)
  • การเล่นเกม
   (26.01)
  • งานกราฟิก
   (17.87)
  • ความคุ้มค่า
   (52.22)
  ราคา 17,900 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Inspiron 5505-W566155101THW10 Grey
  • AMD Ryzen 5 4500U
  • Radeon RX Vega 6
  • 8 GB DDR4
  • 256 GB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (31.34)
  • การเล่นเกม
   (19.19)
  • งานกราฟิก
   (12.67)
  • ความคุ้มค่า
   (35.79)
  ราคา 23,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Inspiron 5505-W566155101THW10 Silver
  • AMD Ryzen 5 4500U
  • Radeon RX Vega 6
  • 8 GB DDR4
  • 256 GB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (31.34)
  • การเล่นเกม
   (19.19)
  • งานกราฟิก
   (12.67)
  • ความคุ้มค่า
   (35.79)
  ราคา 23,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Inspiron 5505-W566155104THW10 Silver
  • AMD Ryzen 7 4700U
  • Radeon RX Vega 7
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (39.20)
  • การเล่นเกม
   (32.20)
  • งานกราฟิก
   (22.39)
  • ความคุ้มค่า
   (37.05)
  ราคา 28,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Inspiron 5505-W566155104THW10 Grey
  • AMD Ryzen 7 4700U
  • Radeon RX Vega 6
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (34.20)
  • การเล่นเกม
   (19.61)
  • งานกราฟิก
   (13.30)
  • ความคุ้มค่า
   (32.32)
  ราคา 28,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL G5 15SE-W56656100ATHW10
  • AMD Ryzen 7 4800H
  • Radeon RX 5600M
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (74.15)
  • การเล่นเกม
   (81.01)
  • งานกราฟิก
   (59.52)
  • ความคุ้มค่า
   (52.10)
  ราคา 38,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL G3 15 3500-W56637200THW10 Black
  • Intel Core i7-10750H
  • GeForce GTX 1660 Ti
  • 16 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (64.18)
  • การเล่นเกม
   (62.13)
  • งานกราฟิก
   (45.12)
  • ความคุ้มค่า
   (47.53)
  ราคา 36,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Latitude 3410-SNS3410008
  • Intel Core i7-10710U
  • Intel UHD Graphics 620
  • 8 GB DDR4
  • 1 TB 5400 RPM
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (35.00)
  • การเล่นเกม
   (19.56)
  • งานกราฟิก
   (13.80)
  • ความคุ้มค่า
   (34.76)
  ราคา 27,590 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Dell Latitude 12 7210-SNS7212001
  • Intel Core i7-10610U
  • Intel UHD Graphics 620
  • 16 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 12.3 inch (1920 x 1280) Full HD Multitou
  • ประสิทธิภาพ
   (34.41)
  • การเล่นเกม
   (19.86)
  • งานกราฟิก
   (13.03)
  • ความคุ้มค่า
   (14.51)
  ราคา 64,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Latitude 3410-SNS3410011
  • Intel Core i7-10510U
  • GeForce MX230
  • 16 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (36.34)
  • การเล่นเกม
   (27.20)
  • งานกราฟิก
   (18.11)
  • ความคุ้มค่า
   (24.90)
  ราคา 39,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Latitude 3410-SNS3410010
  • Intel Core i7-10510U
  • Intel UHD Graphics 620
  • 16 GB DDR4
  • 1 TB 5400 RPM + 256 GB SSD PCIe M.2
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (35.04)
  • การเล่นเกม
   (20.05)
  • งานกราฟิก
   (12.80)
  • ความคุ้มค่า
   (25.27)
  ราคา 37,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Latitude 3410-SNS3410009
  • Intel Core i5-10210U
  • Intel UHD Graphics 620
  • 8 GB DDR4
  • 256 GB SSD PCIe M.2
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (31.58)
  • การเล่นเกม
   (18.89)
  • งานกราฟิก
   (12.57)
  • ความคุ้มค่า
   (29.84)
  ราคา 28,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Latitude 5410-SNS5410004
  • Intel Core i7-10610U
  • Intel UHD Graphics 620
  • 16 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (34.37)
  • การเล่นเกม
   (19.86)
  • งานกราฟิก
   (13.03)
  • ความคุ้มค่า
   (19.62)
  ราคา 47,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Latitude 5410-SNS5410003
  • Intel Core i5-10210U
  • Intel UHD Graphics 620
  • 16 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 14 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (32.44)
  • การเล่นเกม
   (19.58)
  • งานกราฟิก
   (12.57)
  • ความคุ้มค่า
   (22.79)
  ราคา 38,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Latitude 5300-SNS5300002
  • Intel Core i5-8365U
  • Intel UHD Graphics 620
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 13.3 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (30.90)
  • การเล่นเกม
   (18.83)
  • งานกราฟิก
   (12.40)
  • ความคุ้มค่า
   (20.65)
  ราคา 40,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Latitude 5300-SNS5300001
  • Intel Core i5-8265U
  • Intel UHD Graphics 620
  • 8 GB DDR4
  • 256 GB SSD PCIe M.2
  • 13.3 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (30.64)
  • การเล่นเกม
   (18.78)
  • งานกราฟิก
   (12.39)
  • ความคุ้มค่า
   (22.70)
  ราคา 36,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Inspiron 3593-W566055254BTHW10
  • Intel Core i5-1035G1
  • Intel UHD Graphics G1
  • 8 GB DDR4
  • 256 GB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (31.46)
  • การเล่นเกม
   (18.79)
  • งานกราฟิก
   (12.47)
  • ความคุ้มค่า
   (45.39)
  ราคา 18,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Inspiron 3501 Black-W566155331OPPTHW10
  • Intel Core i3-1005G1
  • Intel UHD Graphics G1
  • 4 GB DDR4
  • 256 GB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (27.75)
  • การเล่นเกม
   (17.96)
  • งานกราฟิก
   (11.67)
  • ความคุ้มค่า
   (51.72)
  ราคา 14,700 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Latitude 7300-SNS7300003
  • Intel Core i5-8365U
  • Intel UHD Graphics 620
  • 8 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 13.3 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (30.90)
  • การเล่นเกม
   (18.83)
  • งานกราฟิก
   (12.40)
  • ความคุ้มค่า
   (18.41)
  ราคา 45,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL Inspiron 3501 Blue-W566155331OPPTHW10
  • Intel Core i3-1005G1
  • Intel UHD Graphics G1
  • 4 GB DDR4
  • 256 GB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (27.75)
  • การเล่นเกม
   (17.96)
  • งานกราฟิก
   (11.67)
  • ความคุ้มค่า
   (51.72)
  ราคา 14,700 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL XPS 13 9300-W5672400PTHW10
  • Intel Core i5-1135G7
  • Intel Iris Xe Graphics G7
  • 8 GB DDR4 On Board
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 13.4 inch (1920 x 1200) Full HD+
  • ประสิทธิภาพ
   (37.06)
  • การเล่นเกม
   (34.37)
  • งานกราฟิก
   (23.51)
  • ความคุ้มค่า
   (17.82)
  ราคา 56,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • DELL XPS 13 7390 2-in-1-W5671200THW10
  • Intel Core i5-1135G7
  • Intel Iris Xe Graphics G7
  • 8 GB DDR4
  • 256 GB SSD PCIe M.2
  • 13.4 inch (1920 x 1200) Full HD+
  • ประสิทธิภาพ
   (36.85)
  • การเล่นเกม
   (34.33)
  • งานกราฟิก
   (23.51)
  • ความคุ้มค่า
   (14.42)
  ราคา 69,990 บาท
  อ่าน 0 | ความเห็น 0
 • ประกาศซื้อขายล่าสุด
 • IT Market
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในหน้านี้อาจไม่ครอบคลุมทุกส่วนที่มีภายในตัวเครื่อง ซึ่งทางเว็บไซต์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้ผลิตสินค้า และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ขายสินค้า ณ จุดวางจำหน่ายทุกครั้ง เพื่อความถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลรายละเอียดที่เราแสดงในหน้านี้มีความผิดพลาดหรือพบปัญหาในการแสดงผลของเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ feedback@notebookspec.com