SEARCH

คำค้นยอดนิยม :

ASROCK MAINBOARD 0 1 5 10 RAID ทั้งหมด 32 รุ่น

 • ซ็อกเก็ต : LGA1151
 • รองรับซีพียู : Intel 6th Generation Pentium/Celeron/Core i3/Core i5/Core i7 processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 64GB
 • ชิพเซ็ต : Intel Z170
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 6
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151
 • รองรับซีพียู : Intel 6th Generation Pentium/Celeron/Core i3/Core i5/Core i7 processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 32GB
 • ชิพเซ็ต : Intel H110
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 4
 • RAID : -
 • ซ็อกเก็ต : LGA2011-v3
 • รองรับซีพียู : Intel Core i7 processor
 • รองรับแรมสูงสุด : 128GB
 • ชิพเซ็ต : Intel X99
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 10
 • RAID : 0/1/5/10
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151
 • รองรับซีพียู : Intel 6th Generation Pentium/Celeron/Core i3/Core i5/Core i7 processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 32GB
 • ชิพเซ็ต : Intel Z170
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 6
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 2 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151
 • รองรับซีพียู : Intel 6th Generation Pentium/Celeron/Core i3/Core i5/Core i7 processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 32GB
 • ชิพเซ็ต : Intel H110
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 4
 • RAID : -
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151
 • รองรับซีพียู : Intel 7th/6th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 64GB
 • ชิพเซ็ต : Intel Z270
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 10
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151
 • รองรับซีพียู : Intel 7th/6th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 64GB
 • ชิพเซ็ต : Intel Z270
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 8
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151
 • รองรับซีพียู : Intel 7th/6th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 64GB
 • ชิพเซ็ต : Intel Z270
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 8
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151
 • รองรับซีพียู : Intel 7th/6th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 32GB
 • ชิพเซ็ต : Intel Z270
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 6
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151
 • รองรับซีพียู : Intel 7th/6th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 64GB
 • ชิพเซ็ต : Intel H270
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 6
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151
 • รองรับซีพียู : Intel 7th/6th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 32GB
 • ชิพเซ็ต : Intel H270
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 6
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151
 • รองรับซีพียู : Intel 7th/6th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 64GB
 • ชิพเซ็ต : Intel H270
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 6
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151
 • รองรับซีพียู : Intel 7th/6th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 64GB
 • ชิพเซ็ต : Intel Z270
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 10
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151
 • รองรับซีพียู : Intel 7th/6th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 32GB
 • ชิพเซ็ต : Intel H110
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 4
 • RAID : -
 • ซ็อกเก็ต : LGA2066
 • รองรับซีพียู : Intel Core X-series Processor (LGA2066)
 • รองรับแรมสูงสุด : 128GB
 • ชิพเซ็ต : Intel X299
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 10
 • RAID : 0/1/5/10
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151-v2
 • รองรับซีพียู : Intel 8th Generation Core Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 64GB
 • ชิพเซ็ต : intel Z370
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 8
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151-v2
 • รองรับซีพียู : Intel 8th Generation Core Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 64GB
 • ชิพเซ็ต : intel Z370
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 6
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151-v2
 • รองรับซีพียู : Intel 8th Generation Core Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 64GB
 • ชิพเซ็ต : intel Z370
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 8
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA2066
 • รองรับซีพียู : Intel Core X-series Processor (LGA2066)
 • รองรับแรมสูงสุด : 64GB
 • ชิพเซ็ต : Intel X299
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 8
 • RAID : 0/1/5/10
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151-v2
 • รองรับซีพียู : Intel 8th Generation Core Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 64GB
 • ชิพเซ็ต : intel Z370
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 6
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151-v2
 • รองรับซีพียู : Intel 8th Generation Core Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 64GB
 • ชิพเซ็ต : intel Z370
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 6
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA2066
 • รองรับซีพียู : Intel Core X-series Processor (LGA2066)
 • รองรับแรมสูงสุด : 128GB
 • ชิพเซ็ต : Intel X299
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 8
 • RAID : 0/1/5/10
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151-v2
 • รองรับซีพียู : Intel 8th Generation Core Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 64GB
 • ชิพเซ็ต : intel Z370
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 8
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151-v2
 • รองรับซีพียู : Intel 8th Generation Core Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 64GB
 • ชิพเซ็ต : intel Z370
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 8
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151-v2
 • รองรับซีพียู : Intel 8th Generation Core Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 32GB
 • ชิพเซ็ต : intel Z370
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 6
 • RAID : 0/1/5/10
 • HDMI : 1 port
 • ซ็อกเก็ต : LGA2011-v3
 • รองรับซีพียู : Intel Xeon / Core i7 /Core i7 X-Series (LGA2011-v3)
 • รองรับแรมสูงสุด : 128GB
 • ชิพเซ็ต : Intel X99
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 6
 • RAID : 0/1/5/10
 • ซ็อกเก็ต : LGA2066
 • รองรับซีพียู : Intel Core X-series Processor (LGA2066)
 • รองรับแรมสูงสุด : 128GB
 • ชิพเซ็ต : Intel X299
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 8
 • RAID : 0/1/5/10
 • ซ็อกเก็ต : LGA2066
 • รองรับซีพียู : Intel Core X-series Processor (LGA2066)
 • รองรับแรมสูงสุด : 128GB
 • ชิพเซ็ต : Intel X299
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 10
 • RAID : 0/1/5/10
 • ซ็อกเก็ต : LGA2066
 • รองรับซีพียู : Intel Core X-series Processor (LGA2066)
 • รองรับแรมสูงสุด : 128GB
 • ชิพเซ็ต : Intel X299
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 8
 • RAID : 0/1/5/10
 • ซ็อกเก็ต : LGA1151-v2
 • รองรับซีพียู : Intel 8th Generation Core Processors
 • รองรับแรมสูงสุด : 32GB
 • ชิพเซ็ต : Intel H310
 • Port SATA2 / SATA3 : 0 / 4
 • RAID : -
 • HDMI : 1 port
PAGE
1
2
บทความที่เกี่ยวข้อง : ASROCK Mainboard 0 1 5 10 RAID
Preview - ASRock Fatal1ty X470 Gaming-IT
ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX /ac เป็นเมนบอร์ดขนาดเล็กกระทัดรัดที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มเกมเมอร์ หรือผู้ใช้ที่เน้นประกอบพีซีสำหรับความบันเทิง เพราะเป็นซีรีส์ Fatal1ty ด้วยพื้นฐานที่เป็นเมนบอร์ดขนาดเล็กแบบ mini-ITX จึงจัดลงเคสขนาดกระทัดรัดได้สบายๆ
June 5,2018
0
Computex 2018 - ทัวร์บูธ VAIO แบรนด์โน้ต
หากใครตามข่าวงาน Computex 2018 คงจะได้ทราบกันว่าหลังจากการกลับมาของ VAIO (ที่ไม่ได้เป็น Sony อีกแล้ว) หลังจากเปิดตัวในแผ่นดินแม่อย่างญี่ปุ่นไปแล้ว ก็ได้ยกพลมาโชว์ตัวเป็นๆกันต่อที่เพื่อนบ้านอย่างไต้หวัน ด้วยการเปิดตัวโชว์ในงาน Computex 2018 นี้เป็นครั้งแรก
June 8,2018
0
Samsung - เปิดตัว RAM โน๊ตบุ๊คแบบใหม่ ง
หนึ่งในปัญหาที่พบเจอในโน๊ตบุ๊คสาย high-end gaming คือเรื่องของขีดจำกัดการเพิ่ม RAM ที่สูงสุดที่ 16 GB ต่อแถว ซึ่งเป็นผลมาจากขนาดที่เล็กด้วยส่วนหนึ่ง ทำให้เมื่อใส่ RAM มากสุดจะได้เพียง 64 GB (16*4) หรือ 32 GB (16*2) ซึ่งอาจจะยังไม่จุใจใครหลายคน
May 31,2018
4
Game 2018 - กระแสกำลังมา! ผู้สร้าง PUBG
เรารู้มาแล้วว่า Battlefield V จะมีโหมด Battle Royale เข้ามาและก็ได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปในงาน E3 2018 เรียบร้อยแล้วก็ให้การตอบรับค่อนข้างดีนิด ๆ แต่การเปิดตัวโหมดนี้ก็ไม่รอดพ้นสายตาของศาสดาแห่ง Battle Royale อย่าง PUBG ได้ซึ่งล่าสุดผู้สร้าง PUBG
June 11,2018
23
Buyer's Guide - จัดสเปคคอม 2018 ราคา 10,
การมาของซีพียู Intel Gen8 และ AMD Ryzen ก็มีตัวเลือกในราคาประหยัด เรียกว่า 10,000 บาท ก็พอจัดสเปคที่นำมาใช้งานได้แล้ว ขึ้นอยู่กับว่า จะเลือกจัดสเปคคอม แบบไหน เลือกใช้อะไรมาประกอบ ลองมาดู จัดสเปคคอมราคา 10,000 บาท
June 1,2018
0
Computex 2018 - Corsair เดินสาย RGB จบคร
มาเยี่ยมชมกับอีกหนึ่งอุปกรณ์น่าสนใจจากในงาน Computex 2018 นี้ กับผู้นำด้านอุปกรณ์เสริมครบวงจร ตั้งแต่เคส พาวเวอร์ซัพพลาย เมาส์ คีย์บอร์ด ไปจนถึงแรม ที่ในงานนี้นอกจากมีของใหม่มาแนะนำแล้ว ก็ยังได้ถือโอกาสเเปิดตัวซอฟแวร์ที่จะทำให้ชีวิตเพื่อนๆ ง่ายขึ้นจากแบรนด์ Corsair
June 7,2018
0
Preview : Dell G3 15 3579 โน้ตบุ๊คเล่นเก
Dell G3 15 3579 แน่นอนว่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่ไปเลย สำหรับ G3 อย่างที่ Dell ไม่เคยมีมาก่อน ดีไซน์ดูบางเบา ซึ่งมีความบางตัวเครื่องเพียง 22.7 มิลลิเมตรเท่านั้น ส่วนน้ำหนักอยู่ที่มาตรฐานที่ 2.53 กิโลกรัม มาพร้อม 3 สีสัน อาทิ เทาน้ำเงิน, เทาเข้ม และขาว ซึ่งสเปกหลักๆ แล้วเน้นประสิทธิภาพต่อความคุ้มค่า
May 30,2018
4
Computex 2018 - MSI ฝั่ง PC Component จั
มาพาทัวร์บูธกันต่อเลยกับ MSI ฝั่งพีซี หรือที่เรารู้จักกันในนามการ์ดจอเมนบอร์ด พร้อมอุปกรณ์เริ่มต่างๆอีกเพียบ ที่ขนมาโชว์ใน Computex 2018 กันเพียบ ทั้งเมนบอร์ดรุ่นเด็ดที่ขายแล้ว และรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในงานเช่น B450 แต่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันจ้า
June 7,2018
0