SEARCH

คำค้นยอดนิยม :

การ์ดจอ ASUS ทั้งหมด 44 รุ่น

 • Code name : GP104
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 16nm
 • ความเร็ว GPU : 1607MHz
 • ความเร็วแรม : 1251MHz
 • ความจุแรม : 8GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : GP104
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 16nm
 • ความเร็ว GPU : 1633MHz
 • ความเร็วแรม : 2002MHz
 • ความจุแรม : 8GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 2 / 0
 • Code name : Ellesmere
 • Series : Radeon RX 400
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1120MHz
 • ความเร็วแรม : 2000MHz
 • ความจุแรม : 8GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 0 / 1 / 0
 • Code name : GP106
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 16nm
 • ความเร็ว GPU : 1645MHz
 • ความเร็วแรม : 2002MHz
 • ความจุแรม : 6GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : GP106
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 16nm
 • ความเร็ว GPU : 1506MHz
 • ความเร็วแรม : 2002MHz
 • ความจุแรม : 6GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Ellesmere
 • Series : Radeon RX 400
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1120MHz
 • ความเร็วแรม : 2000MHz
 • ความจุแรม : 8GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 2 / 0
 • Code name : GP106
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 16nm
 • ความเร็ว GPU : 1569MHz
 • ความเร็วแรม : 2002MHz
 • ความจุแรม : 6GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 2 / 0
 • Code name : GP104
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 16nm
 • ความเร็ว GPU : 1582MHz
 • ความเร็วแรม : 2002MHz
 • ความจุแรม : 8GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 2 / 0
 • Code name : Ellesmere
 • Series : Radeon RX 400
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1300MHz
 • ความเร็วแรม : 2000MHz
 • ความจุแรม : 4GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 2 / 0
 • Code name : GP107
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1354MHz
 • ความเร็วแรม : 3504MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : GP107
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1392MHz
 • ความเร็วแรม : 3504MHz
 • ความจุแรม : 4GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : GP107
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1392MHz
 • ความเร็วแรม : 3504MHz
 • ความจุแรม : 4GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : GP106
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 16nm
 • ความเร็ว GPU : 1569MHz
 • ความเร็วแรม : 2002MHz
 • ความจุแรม : 3GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 2 / 0
 • Code name : GP107
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1345MHz
 • ความเร็วแรม : 3504MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : GP107
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1379MHz
 • ความเร็วแรม : 3504MHz
 • ความจุแรม : 4GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 1 / 0
 • Code name : GP107
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1345MHz
 • ความเร็วแรม : 3504MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : GP107
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1392MHz
 • ความเร็วแรม : 3504MHz
 • ความจุแรม : 4GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : GP106
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 16nm
 • ความเร็ว GPU : 1569MHz
 • ความเร็วแรม : 2002MHz
 • ความจุแรม : 6GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 2 / 0
 • Code name : GP106
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 16nm
 • ความเร็ว GPU : 1569MHz
 • ความเร็วแรม : 2002MHz
 • ความจุแรม : 6GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : GP102
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 16nm
 • ความเร็ว GPU : 1570MHz
 • ความเร็วแรม : 1376MHz
 • ความจุแรม : 11GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 2 / 0
 • Code name : GP102
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 16nm
 • ความเร็ว GPU : 1480MHz
 • ความเร็วแรม : 1376MHz
 • ความจุแรม : 11GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 0 / 2 / 0
 • Code name : GP102
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 16nm
 • ความเร็ว GPU : 1493MHz
 • ความเร็วแรม : 1376MHz
 • ความจุแรม : 11GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : GP104
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 16nm
 • ความเร็ว GPU : 1759MHz
 • ความเร็วแรม : 1251MHz
 • ความจุแรม : 8GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 2 / 0
 • Code name : Polaris 20 XTX
 • Series : Radeon RX 500
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1257MHz
 • ความเร็วแรม : 2000MHz
 • ความจุแรม : 8GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 2 / 0
 • Code name : Polaris 20 XL
 • Series : Radeon RX 500
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1168MHz
 • ความเร็วแรม : 1750MHz
 • ความจุแรม : 4GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 1 / 0
 • Code name : Polaris 20 XL
 • Series : Radeon RX 500
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1168MHz
 • ความเร็วแรม : 1750MHz
 • ความจุแรม : 4GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 1 / 0
 • Code name : Polaris 20 XTX
 • Series : Radeon RX 500
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1257MHz
 • ความเร็วแรม : 2000MHz
 • ความจุแรม : 8GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 2 / 0
 • Code name : Polaris 20 XL
 • Series : Radeon RX 500
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1168MHz
 • ความเร็วแรม : 1750MHz
 • ความจุแรม : 4GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 0 / 0 / 0
 • Code name : GP108
 • Series : NVIDIA 1000 Series
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1227MHz
 • ความเร็วแรม : 1502MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Baffin XT
 • Series : Radeon RX 500
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว GPU : 1175MHz
 • ความเร็วแรม : 1750MHz
 • ความจุแรม : 4GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
PAGE
1
2
บทความที่เกี่ยวข้อง : การ์ดจอ ASUS
Gaming Monitor - NVIDIA G-SYNC HDR เทคโน
เทคโนโลยี HDR นั้นจะมาพร้อมกับการปรับแต่งการแสดงผลภาพด้วยกัน 3 อย่างคือความสว่าง, สีสันและความแตกต่างของเฉดสีที่เห็นได้อย่างชัดเจนครับ ส่วน G-Sync นั้นเชื่อว่าหลายท่านน่าจะรู้จักกันเป็นการดีแล้ว
August 11,2018
1
JIB Promotion - คัดโปรเด็ด JIB #FlashSal
วันนี้วันดี วันที่ 8 เดือน 8 ปี 2018 JIB เลยจัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาเพียบหลายตัวทั้งโน้ตบุ๊ค จอภาพ และอุปกณณ์ไอทีอื่นๆอีกเพียบ เยอะมากจนทีมงานต้องคัดมาให้ชมกันว่าตัวไหนน่าสนใจกันบ้าง
August 8,2018
0
Buyer’s Guide – รวม Gaming Notebook รุ่น
แนะนำโน้ตบุ๊คที่มีสเปคสุดคุ้มในตอนนี้ตั้งแต่ราคา 20,000 – 40,000 บาท ช่วงกลางปี 2018 ทาง แอดมินโป้ง NBS ได้รวบรวมโน้ตบุ๊คของแต่ละแบรนด์ว่ามีตัวไหนบ้างทุกยี่ห้อมาอย่างละรุ่น ไม่ว่าจะเป็น Acer, ASUS, Dell, HP, MSI และ Lenovo ซึ่งทั้งหมดจะเป็น Gaming Notebook สเปกคุ้มค่า
July 25,2018
1
BaNANAStore Promotion - MSI GP72, GF62,
ใครกำลังมองหาจะซื้อโน้ตบุ๊คที่เน้นความแรงเน้นการเล่นเกมล่ะก็ แนะนำเลยลองดูเป็นในส่วนของ MSI GP72, GF62, GP63, GF63 กับ Gaming Notebook รุ่นใหม่ ที่จัดว่าเป็นโน้ตบุ๊คตัวคุ้มค่าต่อประสิทธิภาพ มาพร้อมกับสเปกเล่นเกมลื่น อย่างชิปประมวลผล Core i7-8750H และการ์ดจอ GTX 1050Ti
July 23,2018
1
Preview - ASUS ROG Strix GL504 Hero II แ
ใกล้เปิดตัวกันไปแล้วในประเทศไทยสำหรับ ASUS ROG Strix รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง ASUS ROG Strix GL504 Hero II โดยบทความนี้จะพาเพื่อนๆ ไปพรีวิวเบาๆ กันก่อนด้วยการแกะกล่อง (แถมแกะเครื่อง) ซึ่งจัดว่าเป็น Gaming Notebook ที่เพื่อนๆ และเหล่าแฟนๆ ROG ให้ความสนใจพร้อมจับตามอง รวมถึงรอคอยกันอย่างล้นหลาม
July 17,2018
8
BaNANAStore Promotion - ASUS ROG Strix G
ใครกำลังมองหาจะซื้อโน้ตบุ๊คที่เน้นความแรงเน้นการเล่นเกมล่ะก็ แนะนำเลยลองดูเป็นในส่วนของ ASUS ROG Strix GL503 และ ASUS TUF FX504 กับ Gaming Notebook รุ่นใหม่ ที่จัดว่าเป็นโน้ตบุ๊คตัวคุ้มค่าต่อประสิทธิภาพ มาพร้อมกับสเปกเล่นเกมลื่น อย่างชิปประมวลผล
July 16,2018
0
Buyer's Guide - แนะนำหน้าจอคอม 5 รุ่นสำห
การมีหน้าจอมอนิเตอร์ดี ๆ สำหรับเล่นเกมก็มีข้อดีในเรื่องของการแสดงผลภาพในเกมที่จะให้ความสมูธสมจริงมากขึ้นมันจะช่วยเพิ่มอรรถรสมากกว่าเดิมโดยเฉพาะเกมสายแอ็คชั่นทั้งหลายจึงทำให้สิ่งนี้เป็นอีกอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าบรรดามอนิเตอร์เล่นเกมในปัจจุบัน
July 5,2018
0
JIB Promotion - ASUS FX503 สเปก i7 + GTX
เปิดประเดิม JIB โปรเด็ด ที่ทีมงานพยายามคัดโปรโมชั่นเด็ดๆจาก JIB Online มาให้เพื่อนๆได้ชมกัน เน้นเฉพาะตัวเด็ดๆน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊คหรืออุปกรณ์อื่นๆ พยายามอัพเดทให้ชมกันทุกอาทิตย์
July 2,2018
0