Home » 4. Other News

[AMD] เตรียมส่งหน่วยประมวลผล Ryzen และ ชิปกราฟิก Vega ที่ใช้กระบวนการผลิตขนาด 12 nm ในช่วงต้นปี 2018 นี้

23 Sep 17 - By l

ในงานประชุม Global Foundries Technology ที่ผ่านมานั้นทาง CTO ของ AMD อย่างคุณ Mark Papermaster ได้ออกมาเผยครับว่าทาง AMD เตรียมผลิตหน่วยประมวลผล Ryzen และชิปกราฟิก Vega ที่กระบวนการผลิตระดับ 12 nm LP โดยจะเป็นการลดลงจากกระบวนการผลิตขนาด 14 nm LPP FinFET ที่ใช้ในการผลิต ณ ปัจจุบันนี้ โดยคาดว่าจะสามารถทำการส่งทั้งหน่วยประมวลผลและชิปกราฟิกที่กระบวนการผลิตใหม่ได้ในช่วงต้นปี 2018 ครับ

และเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนในเรื่องของการเรียกชื่อนั้น สำหรับหน่วยประมวลผล Ryzen ที่ใช้กระบวนการผลิตที่ระดับ 12 nm นั้นจะถูกใช้ชื่อว่า Ryzen+ ส่วนหน่วยประมวลผลที่ใช้กระบวนการผลิตที่ระดับ 7 nm นั้นก็จะใช้ชื่อเป็น Ryzen 2 เช่นเดิมโดยคาดว่า Ryzen 2 นั้นจะสามารถเปิดตัวและวางจำหน่ายอยู่เป็นทางการได้ในช่วงปลายปี 2018 ครับ

ส่วนทางด้านชิปกราฟิก Vega ที่ใช้กระบวนการผลิตที่ระดับ 12 nm นั้นไม่ได้มีการแจ้งเอาไว้ครับว่าจะมีการใช้ชื่ออย่างไร(คาดว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนเลขที่ตามหลังคำว่า Vega) โดยทาง AMD ได้บอกเอาไว้ว่าการปรับมาใช้กระบวนการผลิตที่ระดับ 12 nm ของ Vega นี้จะสามารถใช้ต่อกรกับ GeForce GTX 2000 ซีรีส์ที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2018 ได้ครับ

ที่มา : notebookcheck
© Copyright - Notebookspec.com All Rights