Home » 1. Notebook News

[VR Game] นักวิจัยแว่น VR เริ่มทดสอบใช้ประจุไฟฟ้ากับกล้ามเนื้อให้ผู้ใช้สามารถรู้สึกสัมผัสวัตถุได้จริง

21 Apr 17 - By l

เทคโนโลยี VR เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับความสมจริงให้แก่มนุษย์มากขึ้นทั้งในด้านการมองเห็นและการได้ยินแต่อาจจะขาดบางอย่างเช่นการสัมผัสแต่ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะแก้ปัญหาที่ว่านั้นได้แล้วเพราะตอนนี้ได้มีนักวิจัยคนหนึ่งได้เริ่มต้นทดลองใช้ประจุไฟฟ้ากับกล้ามเนื้อของผู้ใช้แว่น VR เพื่อให้รู้สึกว่าได้จับได้สัมผัสวัตถุจริง ๆ

render

การทดสอบครั้งนี้ก็เริ่มต้นมาจากนักวิจัยนามว่า Hasso Plattner แห่งสถาบัน Potsdam ในเยอรมันนี ได้เริ่มพัฒนาอุปกรณ์ที่ใส่เทคโนโลยีที่เรียกกันว่า Electrical Muscle Stimulation (EMS) ที่เป็นการใช้คลื่นประจุไฟฟ้าอ่อน ๆ ส่งไปยังกล้ามเนื้อและปลายประสาทให้เกร็งตัวโดยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับการออกกำลังกายโดยเฉพาะการวิ่ง

ซึ่งคุณ Hasso ได้นำเทคโนโลยีที่ว่ามีผสมผสานกับการใช้แว่น VR โดยให้ผู้ทดสอบสวมอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี EMS นี้บริเวณมือหรือแขนและให้ภายในแว่น VR เป็นเดโมเกมกำแพงจำลองให้ผู้ทดสอบได้ลองสัมผัส เมื่อผู้ใช้สัมผัสกับกำแพงหรือวัตถุในแว่น VR ตัวอุปกรณ์ก็จะส่งคลื่นไฟฟ้าออกมาให้กล้ามเนื้อเกิดอาการเกร็งตัวทำให้รู้สึกเหมือนว่าได้จับกับวัตถุนั้นจริง ๆ

ในคลิปวีดีโอด้านบนก็จะเป็นการสาธิตการใช้งานจะเห็นว่านอกจากจะมีกำแพงให้จับหรือผลักแล้วก็ยังมีวัตถุให้เราได้ยก/ขว้างหรือผลักวัตถุไปทางอื่นด้วย

render4

render3

render2

แม้ว่าจะเป็นการตัวต้นแบบแต่ก็ถือว่าเป็นการทดลองที่น่าสนใจมาก ๆ และเป็นการยกระดับเทคโนโลยี VR ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยครับ

ที่มา: PCGAMER© Copyright - Notebookspec.com All Rights