ราคาอุปกรณ์ไอที

เลือกหมวดสินค้า

SEARCH

คำค้นยอดนิยม : 80core 2atxpowerProi7g series60core i 5

POWERSUPPLY อ ทั้งหมด 254 รุ่น

 • กำลังไฟสูงสุด : 650WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : Modular
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : 90% Typically
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Gold
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Gold
 • รูปแบบขงสาย : สามารถถดสายได้ (Modular)
 • กำลังไฟสูงสุด : 750WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : Modular
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : up to 87% efficiency
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Platinum
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Platinum
 • รูปแบบขงสาย : สามารถถดสายได้ (Modular)
 • กำลังไฟสูงสุด : 850WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : Modular
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : Up to 90%
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Gold
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Gold
 • รูปแบบขงสาย : สามารถถดสายได้ (Modular)
 • กำลังไฟสูงสุด : 1000WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : Modular
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : 87-92% efficiency
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Gold
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Gold
 • รูปแบบขงสาย : สามารถถดสายได้ (Modular)
 • กำลังไฟสูงสุด : 600WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : N/A
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : 82-85% efficiency
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Brozne
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Brozne
 • รูปแบบขงสาย : ไม่สามารถถดสายได้
 • กำลังไฟสูงสุด : 700WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : N/A
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : 75% efficiency4
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Brozne
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Brozne
 • รูปแบบขงสาย : ไม่สามารถถดสายได้
 • กำลังไฟสูงสุด : 850WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : Modular
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : up to 87% efficiency
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Platinum
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Platinum
 • รูปแบบขงสาย : สามารถถดสายได้ (Modular)
 • กำลังไฟสูงสุด : 1000WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : Modular
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : 92%
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Platinum
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Platinum
 • รูปแบบขงสาย : สามารถถดสายได้ (Modular)
 • กำลังไฟสูงสุด : 800WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : Modular
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : Up to 90%
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Gold
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Gold
 • รูปแบบขงสาย : สามารถถดสายได้ (Modular)
 • กำลังไฟสูงสุด : 550WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : N/A
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : 90% Typically
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Brozne
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Brozne
 • รูปแบบขงสาย : ไม่สามารถถดสายได้
 • กำลังไฟสูงสุด : 900WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : Modular
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : Up to 90.98%
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Gold
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Gold
 • รูปแบบขงสาย : สามารถถดสายได้ (Modular)
 • กำลังไฟสูงสุด : W
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : Modular
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : 94%
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Titanium
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Titanium
 • รูปแบบขงสาย : สามารถถดสายได้ (Modular)
 • กำลังไฟสูงสุด : 500WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : Modular
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : >85%@ Typical Load
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Brozne
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Brozne
 • รูปแบบขงสาย : สามารถถดสายได้ (Modular)
 • กำลังไฟสูงสุด : 550WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : Modular
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : >75%
 • มาตรฐานการรับรง : -
 • ระยะเวลาการรับประกัน : -
 • รูปแบบขงสาย : สามารถถดสายได้ (Modular)
 • กำลังไฟสูงสุด : 500WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : N/A
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : 82-85% efficiency
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Brozne
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Brozne
 • รูปแบบขงสาย : ไม่สามารถถดสายได้
 • กำลังไฟสูงสุด : 1050WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : Modular
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : 80 Plus GOLD at 115Vac input
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Gold
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Gold
 • รูปแบบขงสาย : สามารถถดสายได้ (Modular)
 • กำลังไฟสูงสุด : 700WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : N/A
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : >85%@ Typical Load
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS
 • รูปแบบขงสาย : ไม่สามารถถดสายได้
 • กำลังไฟสูงสุด : 600WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : N/A
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : >85%@ Typical Load
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS
 • รูปแบบขงสาย : ไม่สามารถถดสายได้
 • กำลังไฟสูงสุด : 1200WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : Modular
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : 93% Typically
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Platinum
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Platinum
 • รูปแบบขงสาย : สามารถถดสายได้ (Modular)
 • กำลังไฟสูงสุด : 600WW
 • ร์ตเชื่มต่กับเมนบร์ด : 20+4 Pin
 • รูปแบบขงสาย : N/A
 • ัตราการจ่ายพลังงาน : 85% Typically
 • มาตรฐานการรับรง : 80 PLUS Brozne
 • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Brozne
 • รูปแบบขงสาย : ไม่สามารถถดสายได้
PAGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Related TAGS :                 
© Copyright - Notebookspec.com All Rights