ราคาอุปกรณ์ไอที

เลือกหมวดสินค้า
SERIES
Memory
Memory Type

SEARCH

คำค้นยอดนิยม : hdvgaamdแรมASUSแรม G4 gbจอg series

GRAPHIC CARD HD ทั้งหมด 487 รุ่น

 • Code name : Tahiti
 • Series : Radeon hd 7900
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 900MHz
 • ความเร็วแรม : 1250MHz
 • ความจุแรม : 3GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Pitcairn
 • Series : Radeon hd 7800
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 1100MHz
 • ความเร็วแรม : 1200MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Cape Verde
 • Series : Radeon hd 7800
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 975MHz
 • ความเร็วแรม : 1200MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Turks
 • Series : Radeon hd 6600
 • เทคโนโลยี : 40nm
 • ความเร็ว GPU : 800MHz
 • ความเร็วแรม : 1000MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Turks
 • Series : Radeon hd 6600
 • เทคโนโลยี : 40nm
 • ความเร็ว GPU : 800MHz
 • ความเร็วแรม : 1000MHz
 • ความจุแรม : 1GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Cape Verde
 • Series : Radeon hd 7700
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 800MHz
 • ความเร็วแรม : 1600MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Cape Verde
 • Series : Radeon hd 7700
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 800MHz
 • ความเร็วแรม : 1600MHz
 • ความจุแรม : 1GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Turks
 • Series : Radeon hd 6600
 • เทคโนโลยี : 40nm
 • ความเร็ว GPU : 800MHz
 • ความเร็วแรม : 1000MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Cape Verde
 • Series : Radeon hd 7700
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 880MHz
 • ความเร็วแรม : 1125MHz
 • ความจุแรม : 1GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Turks
 • Series : Radeon hd 6600
 • เทคโนโลยี : 40nm
 • ความเร็ว GPU : 800MHz
 • ความเร็วแรม : 1600MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Cape Verde
 • Series : Radeon hd 7700
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 820MHz
 • ความเร็วแรม : 1150MHz
 • ความจุแรม : 1GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Pitcairn Pro
 • Series : Radeon hd 7800
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 900MHz
 • ความเร็วแรม : 1200MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Pitcairn
 • Series : Radeon hd 7800
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 1100MHz
 • ความเร็วแรม : 1200MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Turks
 • Series : Radeon hd 6600
 • เทคโนโลยี : 40nm
 • ความเร็ว GPU : 800MHz
 • ความเร็วแรม : 900MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Turks
 • Series : Radeon hd 6600
 • เทคโนโลยี : 40nm
 • ความเร็ว GPU : 800MHz
 • ความเร็วแรม : 900MHz
 • ความจุแรม : 1GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Cape Verde
 • Series : Radeon hd 7700
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 1100MHz
 • ความเร็วแรม : 1250MHz
 • ความจุแรม : 1GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Cape Verde
 • Series : Radeon hd 7700
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 800MHz
 • ความเร็วแรม : 1125MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Cape Verde
 • Series : Radeon hd 7700
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 800MHz
 • ความเร็วแรม : 1125MHz
 • ความจุแรม : 1GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Cape Verde
 • Series : Radeon hd 7700
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 800MHz
 • ความเร็วแรม : 1125MHz
 • ความจุแรม : 1GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Cape Verde
 • Series : Radeon hd 7700
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 1000MHz
 • ความเร็วแรม : 1125MHz
 • ความจุแรม : 1GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / hdMI / mini hdMI / : 1 / 1 / 0
PAGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>>
Related TAGS :                 
© Copyright - Notebookspec.com All Rights