ราคาอุปกรณ์ไอที

SEARCH

RAM DDR3 ทั้งหมด 2723 รุ่น

 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 8GB
 • ความเร็ว Bus : 1866
 • CL Timming : CL9
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 8GB (4GBx2)
 • ความเร็ว Bus : 2666
 • CL Timming : 10-12-12-31 2N
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 8GB (4GBx2)
 • ความเร็ว Bus : 2666
 • CL Timming : 11-13-13-35 2N
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 8GB (4GBx2)
 • ความเร็ว Bus : 2600
 • CL Timming : 10-12-12-31 2N
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 8GB (4GBx2)
 • ความเร็ว Bus : 1600
 • CL Timming : 9-9-9-24
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 16GB (8GBx2)
 • ความเร็ว Bus : 1600
 • CL Timming : 10-10-10-27
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 16GB (4GBx4)
 • ความเร็ว Bus : 1866
 • CL Timming : 9-10-9-27
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 16GB (4GBx4)
 • ความเร็ว Bus : 1600
 • CL Timming : 9-9-9-24
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 16GB (4GBx4)
 • ความเร็ว Bus : 1600
 • CL Timming : 9-9-9-24
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 8GB (4GBx2)
 • ความเร็ว Bus : 2400
 • CL Timming : 9-11-11-31 2N
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 8GB (4GBx2)
 • ความเร็ว Bus : 2400
 • CL Timming : 10-12-12-31 2N
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 16GB (4GBx4)
 • ความเร็ว Bus : 1600
 • CL Timming : 9-9-9-24-2N
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 16GB (4GBx4)
 • ความเร็ว Bus : 2400
 • CL Timming : 10-12-12-31-2N
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 2GB
 • ความเร็ว Bus : 1333
 • CL Timming : -
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 8GB (4GBx2)
 • ความเร็ว Bus : 2133
 • CL Timming : 9-11-10-28-2N
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 64GB (8GBx8)
 • ความเร็ว Bus : 1600
 • CL Timming : 10-10-10-30-2N
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 32GB (8GBx4)
 • ความเร็ว Bus : 1600
 • CL Timming : 9-9-9 2N
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 16GB (8GBx2)
 • ความเร็ว Bus : 2133
 • CL Timming : 9-11-11-31 2N
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 16GB (8GBx2)
 • ความเร็ว Bus : 1866
 • CL Timming : 8-9-9-24-2N
 • ชนิดแรม : ddr3
 • ความจุ : 16GB (8GBx2)
 • ความเร็ว Bus : 1600
 • CL Timming : 7-8-8-24-2N
PAGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>>
Related TAGS :                 
© Copyright - Notebookspec.com All Rights