ราคาอุปกรณ์ไอที

SEARCH

PC ทั้งหมด 562 รุ่น

 • Code name : Antigua
 • Series : Radeon R9 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 985MHz
 • ความเร็วแรม : 1375MHz
 • ความจุแรม : 4GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 1 / 0
 • Code name : GM200
 • Series : NVIDIA 900 Series
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 1190MHz
 • ความเร็วแรม : 1750MHz
 • ความจุแรม : 6GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 1 / 0
 • Code name : Tobago
 • Series : Radeon R9 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 990MHz
 • ความเร็วแรม : 1375MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 0 / 1
 • Code name : Tobago
 • Series : Radeon R7 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 1070MHz
 • ความเร็วแรม : 1625MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 1 / 0
 • Code name : Grenada
 • Series : Radeon R9 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 1050MHz
 • ความเร็วแรม : 1500MHz
 • ความจุแรม : 8GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 1 / 0
 • Code name : Trinidad
 • Series : Radeon R7 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 985MHz
 • ความเร็วแรม : 1400MHz
 • ความจุแรม : 4GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 1 / 0
 • Code name : Trinidad
 • Series : Radeon R7 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 1050Mhz
 • ความเร็วแรม : 1400MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 1 / 0
 • Code name : Fiji
 • Series : R9 FURY
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 1050MHz
 • ความเร็วแรม : 500MHz
 • ความจุแรม : 4GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 0 / 1 / 0
 • Code name : Trinidad
 • Series : Radeon R7 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 1050Mhz
 • ความเร็วแรม : 1400MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 1 / 0
 • Code name : Trinidad
 • Series : Radeon R7 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 985 MHz
 • ความเร็วแรม : 1425 MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 1 / 0
 • Code name : Trinidad
 • Series : Radeon R7 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 985 MHz
 • ความเร็วแรม : 1400 MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Trinidad
 • Series : Radeon R7 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 975 MHz
 • ความเร็วแรม : 1400 MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Grenada
 • Series : R9 FURY
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 1000MHz
 • ความเร็วแรม : 500MHz
 • ความจุแรม : 4GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 0 / 1 / 0
 • Code name : Grenada
 • Series : Radeon R9 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 980MHz
 • ความเร็วแรม : 1375MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 1 / 0
 • Code name : Grenada
 • Series : Radeon R9 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 980MHz
 • ความเร็วแรม : 1475MHz
 • ความจุแรม : 4GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 1 / 0
 • Code name : Grenada
 • Series : Radeon R9 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 985MHz
 • ความเร็วแรม : 1475MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 1 / 0
 • Code name : Trinidad
 • Series : Radeon R9 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 1015 MHz
 • ความเร็วแรม : 1400 MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 1 / 0
 • Code name : Trinidad
 • Series : Radeon R7 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 1070 MHz
 • ความเร็วแรม : 1400 MHz
 • ความจุแรม : 4GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
 • Code name : Tobago
 • Series : Radeon R7 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 1200 MHz
 • ความเร็วแรม : 1650 MHz
 • ความจุแรม : 2GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 2 / 1 / 0
 • Code name : Trinidad
 • Series : Radeon R7 300
 • เทคโนโลยี : 28nm
 • ความเร็ว GPU : 1070 MHz
 • ความเร็วแรม : 1400 MHz
 • ความจุแรม : 4GB
 • Shader Version : 5.0
 • DVI / HDMI / mini HDMI / : 1 / 1 / 0
PAGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>>
Related TAGS :                 
© Copyright - Notebookspec.com All Rights