ราคาอุปกรณ์ไอที

SEARCH

INTEL คอร์ 3 ทั้งหมด 2276 รุ่น

 • ความเร็ว : 3.3 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1155
 • เทอร์โบ : 3.7 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4 x 256 KB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 3.30 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1151
 • เทอร์โบ : 3.90 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว : 3.40 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1151
 • เทอร์โบ : 4.00 GHZ
 • คอร์ / เธรด : 4/8
 • แคช L2 : 4 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว : 3.50 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1150
 • คอร์ / เธรด : 2/4
 • แคช L2 : 2 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 22nm
 • ความเร็ว : 3.60 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1150
 • คอร์ / เธรด : 2/4
 • แคช L2 : 2 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 22nm
 • ความเร็ว : 3.20 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1150
 • เทอร์โบ : 3.40 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 22nm
 • ความเร็ว : 2.70 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1151
 • เทอร์โบ : 3.30 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 14 nm
 • ความเร็ว : 3.50 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1151
 • เทอร์โบ : 3.90 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว : 3.20 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1150
 • เทอร์โบ : 3.60 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 22nm
 • ความเร็ว : 3.00 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1150
 • เทอร์โบ : 3.30 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 22nm
 • ความเร็ว : 3.40 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1150
 • เทอร์โบ : 3.80 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 22nm
 • ความเร็ว : 3.40 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1150
 • เทอร์โบ : 3.90 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/8
 • แคช L2 : 4 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 22nm
 • ความเร็ว : 3.7 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1150
 • คอร์ / เธรด : 2/4
 • แคช L2 : 2 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 22nm
 • ความเร็ว : 3.50 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1150
 • เทอร์โบ : 3.90 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/8
 • แคช L2 : 4 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 22nm
 • ความเร็ว : 3.30 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1150
 • เทอร์โบ : 3.70 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 22nm
 • ความเร็ว : 3.50 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1150
 • เทอร์โบ : 3.90 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 22nm
 • ความเร็ว : 3.70 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1151
 • คอร์ / เธรด : 2/4
 • แคช L2 : 2 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 14nm
 • ความเร็ว : 3.20 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1150
 • เทอร์โบ : 3.90 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 22nm
 • ความเร็ว : 3.50 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1150
 • เทอร์โบ : 3.90 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/8
 • แคช L2 : 4 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 22nm
 • ความเร็ว : 3.50 GHz
 • ซอกเก็ต : LGA1150
 • เทอร์โบ : 3.90 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4 x 256KB
 • เทคโนโลยี : 22nm
PAGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>>
Related TAGS :                 
© Copyright - Notebookspec.com All Rights