SEARCH

COUGAR 1200W ทั้งหมด 1 รุ่น

  • กำลังไฟสูงสุด : 1200wW
  • พอร์ตเชื่อมต่อกับเมนบอร์ด : 20+4 Pin
  • รูปแบบของสาย : Modular
  • อัตราการจ่ายพลังงาน : Up to 90%
  • มาตรฐานการรับรอง : 80 PLUS Brozne
  • ระยะเวลาการรับประกัน : 80 PLUS Brozne
  • รูปแบบของสาย : สามารถถอดสายได้ (Modular)
PAGE
1
Related TAGS :                 
© Copyright - Notebookspec.com All Rights