ราคาอุปกรณ์ไอที

SEARCH

AMD FX 8 ทั้งหมด 104 รุ่น

 • ความเร็ว : 4.00 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 4.20 GHz
 • คอร์ / เธรด : 8/8
 • แคช L2 : 8MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 3.50 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 4.00 GHz
 • คอร์ / เธรด : 8/8
 • แคช L2 : 8MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 3.60 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 4.20 GHz
 • คอร์ / เธรด : 8/8
 • แคช L2 : 8MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 3.60 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 4.20 GHz
 • คอร์ / เธรด : 8/8
 • แคช L2 : 8MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 4.00 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 4.30 GHz
 • คอร์ / เธรด : 8/8
 • แคช L2 : 4 x 2MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 3.20 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 4.00 GHz
 • คอร์ / เธรด : 8/8
 • แคช L2 : 4x2MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 3.10 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 4.00 GHz
 • คอร์ / เธรด : 8/8
 • แคช L2 : 8MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 3.30 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 4.30 GHz
 • คอร์ / เธรด : 8/8
 • แคช L2 : 4 x 2MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 4.20 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 4.30 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 4.40 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 4.70 GHz
 • คอร์ / เธรด : 8/8
 • แคช L2 : 8MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 4.70 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 5.00 GHz
 • คอร์ / เธรด : 8/8
 • แคช L2 : 8MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 3.90 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 4.20 GHz
 • คอร์ / เธรด : 6/6
 • แคช L2 : 6MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 3.60 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 3.80 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 3.30 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 3.90 GHz
 • คอร์ / เธรด : 6/6
 • แคช L2 : 6MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 3.80 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 4.10 GHz
 • คอร์ / เธรด : 6/6
 • แคช L2 : 6MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 3.50 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 4.10 GHz
 • คอร์ / เธรด : 6/6
 • แคช L2 : 6MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 3.80 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 3.90 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 4.20 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 4.30 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ความเร็ว : 3.80 GHz
 • ซอกเก็ต : AM3+
 • เทอร์โบ : 4.00 GHz
 • คอร์ / เธรด : 4/4
 • แคช L2 : 4MB
 • เทคโนโลยี : 32nm
 • ซ็อกเก็ต : AM3/AM3+
 • รองรับซีพียู : AMD FX Phenom II X6 / X4 / X3 / X2 Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron
 • รองรับแรมสูงสุด : 8GB
 • ชิพเซ็ต : NVIDIA 7025
 • Port SATA2 / SATA3 : 4 / 0
 • RAID : 0/1/5/JOB
PAGE
1
2
3
4
5
6
Related TAGS :                 
© Copyright - Notebookspec.com All Rights