ราคาอุปกรณ์ไอที

เลือกหมวดสินค้า
BRAND

SEARCH

120 GB ทั้งหมด 385 รุ่น

 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 420
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 120
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 450
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 450
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 550
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 500
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 530
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 420
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 520
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 180
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 530
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 420
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 550
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 530
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 475
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 395
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 550
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 450
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 550
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 470
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 540
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 480
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 540
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 480
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 520
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 350
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 540
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 520
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 470
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 220
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 550
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 500
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 555
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 510
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 540
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 480
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 540
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 410
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
 • ความจุ : 120gb
 • ขนาด : 2.5
 • ความเร็วการอ่านข้อมูล : 528
 • ความเร็วการเขียนข้อมูล : 447
 • ชนิดการเชื่อมต่อ : SATA III
PAGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>>
Related TAGS :                 
© Copyright - Notebookspec.com All Rights