Home » 6. Mac Corner

ปรับราคา !!! iPad mini 3 ราคาเริ่มต้นที่ 11,600 บาท และ iPad mini 2 ราคาเริ่มต้นที่ 9,900 บาท

14 Sep 15 - By l

ปรับราคา !!! iPad mini 3 ราคาเริ่มต้นที่ 11,600.- และ iPad mini 2 ราคาเริ่มต้นที่ 9,900.- ทั้งรุ่น Wi-Fi และ Wi-Fi + Cellular มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ร้าน iStudio by comseven ทั่วประเทศ

11990698_1058963284144085_5193672865949423782_n© Copyright - Notebookspec.com All Rights