Home » Notebook Game (N4G)

Plextor เปิดตัว External Blu-ray Writer ความเร็วสูงถึง 12X

10 Aug 10 - By l

plextor-1Plextor ผู้นำในสายการผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับสื่อหน่วยความจำต่างๆ ได้ทำการเปิดตัว External Blu-ray Writer ของตนขึ้นมา ในชื่อรุ่น PX-LB950UE ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นก็คือ มีความเร็วในการเขียนแผ่น Blu-ray สูงถึง 12X ด้วยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB 3.0 และอื่นๆดังนี้

  • พกพาได้ง่าย อีกทั้งรูปทรงและการตกแต่งที่สวยงาม ทำให้สามารถพกไปไหนมาไหนได้อย่างไม่อายใคร
  • มี software ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ได้แก่ PlexUtilities
  • รองรับเทคโนโลยี LightScribe
  • รับประกันแบบ on-site เป็นระยะเวลาถึง 2 ปี (ภายใน EU, Norway และ Switzerland เท่านั้น ส่วนประเทศอื่นเพียงแค่ 1 ปี)plextor-3
  • รองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบ USB 3.0 และ eSATA
  • มีการออกแบบให้สามารถระบายอากาศได้ดี เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน
  • buffer ในตัวขนาด 8MB

ซึ่งกำหนดการวางขายก็จะเริ่มตั้งแต่ใน UK และทวีปยุโรปก่อน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ละครับ โดยสนนราคาที่ ?179 (ประมาณ 7,600 บาท)plextor-2ที่มา : Techpowerup© Copyright - Notebookspec.com All Rights