Home » 4. Other News

[Sony] Playstation VR ต้องใช้พื้นที่ในการเล่นถึง 5.7 ตารางเมตร กับอุปกรณ์ VR ตัวแรกที่ใช้ร่วมกับ PS4

5 Aug 16 - By l

หลังจากที่ PSVR เปิดตัวไป เป็นที่แน่นอนว่าเกิดคำถามจากสื่อต่างๆขึ้นมามากมาย หนึ่งในนั้นคือคำถามเรื่องการใช้พื้นที่ในการเล่น โดยผู้เล่น PS VR จะต้องใช้พื้นที่ กว้าง 1.9 เมตร  และลึก 3 เมตร

landscape-1458133143-playstation-vr-woman-holding-controls

ยังไม่รวมกับการที่ผู้เล่นต้องอยู่ห่างจากกล้อง 3 เมตร ถึงจะสามารถเล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเกิดว่าบ้านใครมีพื้นที่น้อยแล้วอยากจะเล่น PSVR ก็คงต้องลากเครื่องออกไปกางเล่นที่ถนนหน้าบ้าน

Sony ประกาศกลุ่มผู้เล่นที่เหมาะสม ไม่ควรมีอายุต่ำกว่า 12 ปี และยังบอกอีกว่า ความสามารถในการดูภาพ 3D ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ควรทดลอง PSVR ที่ร้านค้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

dam-psvr-playarea_en2

ที่มา : vr-zone
© Copyright - Notebookspec.com All Rights