Home » Tip & Trick

PDFMate PDF Converter Free แปลงไฟล์ PDF ง่าย รวดเร็ว

2 May 14 - By l

เรื่องการแปลงไฟล์หรือ Convert file PDF เป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะช่วงเวลาไหน ก็ยังได้รับความนิยม โดยเฉพาะคนที่ทำงานเอกสารบ่อยๆ เรื่องนี้สำคัญมากทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแปลงไฟล์ให้สามารถนำไปใช้ร่วมกับงานอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น Word, Image หรือ HTML เพียงแต่ว่าความสมบูรณ์ของไฟล์ที่ได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่นำมาใช้

PDFMate PDF Converter Free-0

PDFMate PDF Converter Free นี้ เป็นโปรแกรมที่เข้ามาช่วยในการแปลงไฟล์และจัดการ PDF ให้กลายเป็นไฟล์อื่นๆ เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้สะดวกขึ้น รองรับการแปลงไฟล์เป็น EPUB, Text, Image, HTML, SWF, PDF และ DOC ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะครอบคลุมเลยทีเดียว

PDFMate PDF Converter Free-1

1
เริ่มต้นใช้งาน PDFMate PDF Converter Free แปลงไฟล์ PDF เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้คลิกที่ Add PDF เลือกไฟล์ที่ต้องการแปลง โดยเข้าไปหาไฟล์ที่จัดเตรียมไว้ เมื่อได้ไฟล์แล้วคลิกที่ Open
?

PDFMate PDF Converter Free-2

2
เมื่อเลือกไฟล์ได้แล้ว ไฟล์ดังกล่าวจะปรากฏขึ้นบนหน้าต่างโปรแกรม พร้อมสู่การแปลงไฟล์
?

PDFMate PDF Converter Free-3

3
เลือกไปที่รูปแบบไฟล์ที่ต้องการ ว่าจะให้ไฟล์ที่ Output ออกมานั้น เป็นไฟล์รูปแบบใด อย่างเช่น เลือกเป็น Word
?

PDFMate PDF Converter Free-4

4
จากนั้นให้เลือกพื้นที่สำหรับจัดเก็บไฟล์ เมื่อมีการแปลงไฟล์เสร็จเรียบร้อย โดยเลือกได้เป็น
-Save Target File(s) To Source Folder : จัดเก็บไว้โฟลเดอร์เดียวกับต้นฉบับ
-Custom : เลือกพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอง
?

PDFMate PDF Converter Free-5

5
เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Convert ที่อยู่มุมล่างขวาของหน้าต่างโปรแกรม แล้วรอจนกว่าระบบจะแปลงไฟล์เสร็จสิ้น
?

PDFMate PDF Converter Free-6

6
ให้สังเกต Status ด้านหลังไฟล์ เมื่อแปลงไฟล์เสร็จเรียบร้อย จะขึ้นว่า Success ซึ่งก็พร้อมสำหรับนำมาใช้งาน
?

PDFMate PDF Converter Free-7

7
เมื่อต้องการดูไฟล์ที่แปลงจาก PDF เสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม Open ด้านล่างของโปรแกรม เพื่อเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมา แล้วเลือกไฟล์ตามชื่อที่ต้องการ
?

PDFMate PDF Converter Free-8

8
ลองเปิดไฟล์ขึ้นมาดูความสมบูรณ์ คุณภาพที่ได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ต้นฉบับหรือรูปแบบของไฟล์และความซับซ้อนนั่นเอง
?

เรียกได้ว่า PDFMate PDF Converter Free ที่สามารถตอบโจทย์การแปลงไฟล์ PDF ไปเป็นไฟล์อื่นได้ค่อนข้างหลากหลายและนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการรวมไฟล์หรือแปลงเป็นไฟล์ภาพก็ตาม
© Copyright - Notebookspec.com All Rights