Home » Tips & Tricks

Office 2010 Tip: อิมพอร์ตข้อมูลที่จากเท็กซ์ไฟล์เข้า Excel

29 Jun 11 - By l

ในการทำงานกับเอกสาร Excel แล้วต้องอิมพอร์ตข้อมูลที่เป็นไฟล์เท็กซ์ ในการอิมพอร์ต ถ้าทำไม่ถูกวิธี ข้อมูลก็ผิดเพี้ยงได้ อย่างเช่นก็อปปี้ข้อมูลที่หน้าโปรแกรมมาปะที่ Excel เลยก็จะได้คอลัมน์ของข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ตัวอักษรจะเรียงติดกันเป็นแถวในเซลเดียวกัน ทำให้อ่านยาก วิธีการอิมพอร์ตข้อมูลที่เป็นไฟล์เท็กซ์ อย่างถูกต้องทำได้ดังนี้

1.ตัวอย่างไฟล์เท็กซ์ที่จะใช้ในที่นี่ จะชื่อไฟล์ name.txt

 

2.ที่หน้าต่างโปรแกรม Excel ให้คลิกที่ริบบอนแท็บ Data

3.แล้วคลิกที่ปุ่ม Form Text

 

4.ที่หน้าต่าง Import Text File ให้คลิกเลือกเท็กซ์ไฟล์ที่ต้องการอิมพอร์ต

 

5.มาที่หน้าต่าง Text Import Wizard ให้คลิกเลือกชนิดการแบ่งข้อมูล? ถ้าจะแบ่งคอลัมน์ด้วย Tab, Semicolon, Comma, Space ก็ให้คลิกที่ Delimited ถ้าแบ่งคอลัมน์ข้อมูลด้วยการเว้นวรรค ก็ให้คลิกเลือก Fixed width ในที่นี่ คลิกเลือก Delimited

6.เลือกค่าระหัสภาษาให้เลือก 874: Thai (Windows) กรณีถ้าเป็นภาษาไทยเพื่อการแสดงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ควรเลือก Unicode (UTF-8)

7.แล้วคลิก Next

 

8.หน้าต่างต่อมาให้คลิกเลือก Space

9.ที่ Data preview จะแสดงลักษณะตัวอย่างการอิมพอร์ตข้อมูล

10.คลิก Next

 

11.หน้าต่างต่อมาให้กำหนดรูปแบบในแตะละคอลัมน์จะให้เป็นอะไร ในที่นี่กำหนดให้เป็น General

12.แล้วคลิก Finish

 

13.จะมีหน้าต่าง Import Data เพื่อกำหนดการวางข้อมูล ในหน้าชีตปัจจุบัน? แต่ถ้าไม่แน่ใจในการกำหนดพื้นที่ที่จะอิมพอร์ตข้อมูล ก็ให้คลิกเลือก New worksheet (สร้างเวิร์ชีตใหม่)

14. แล้วคลิก OK

 

15.จะมีการแสดงข้อมูลที่อิมพอร์ตจากไฟล์เท็กซ์ให้ทันที
© Copyright - Notebookspec.com All Rights