Home » 1. Notebook News

Nvidia Verde Notebook Driver 197 พร้อมแล้วสำหรับการอัพเดทครังใหม่

31 Mar 10 - By l

NVIDIA driver197

สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งคือการปรับปรุง driver 197 ให้ได้มาตรฐาน WHQL โดยปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของ

  • NVIDIA Control Panel updates ?
  • และเพิ่มการสนับสนุนการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ บน Clone mode? displays ซึ่งก่อนหน้านี้สนับสนุนฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียว
  • CUDA 3.0
  • OpenCL 1.0 สำหรับ GeForce 8 และรุ่นล่าสุด
  • OpenGL 3.2

โดย driver 197.16 ?ตัวใหม่ของ NVIDIA Verde สำหรับโน๊ตบุ๊ค จะสนับสนุนการทำงานร่วมกับชิปกราฟฟิกดังต่อไปนี้

  • GeForce 8M, 9M, 100M, 200M และ ?300M-series GPUs.
  • Quadro NVS-series ?GPUs (ซึ่งสนับสนุนเฉพาะ DirectX 10 หรือรุ่นที่สูงกว่า).
  • Quadro FX-series GPUs (ซึ่งสนับสนุนเฉพาะ DirectX 10 หรือรุ่นที่สูงกว่า).
  • ION notebook GPUs.

ที่มา : Nvidia.com
© Copyright - Notebookspec.com All Rights