Home » 4. Other News

NICT ของญี่ปุ่น พัฒนาระบบไร้สายใหม่ ผสานทุกความไร้สาย ไว้เป็นหนึ่งเดียว

30 Aug 13 - By l

สถาบัน NICT (National Institute of Information and Communications Technology) ของประเทศญี่ปุ่น หรือในบ้านเรา ก็น่าจะประมาณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทำการพัฒนาระบบสำหรับเครื่องแท็บเล็ตขึ้นมาใหม่ โดยเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้สามารถใช้ตัวเครื่อง รับสัญญาณภาพจากการเผยแพร่ผ่านคลื่นความถี่ของระบบโทรทัศน์ได้เลย

โดยการพัฒนาครั้งนี้ NICT ก็ได้ใช้คลื่นความถี่ที่ยังว่างอยู่ และไม่ได้มีการใช้งานเพื่อนประโยชน์ใดๆ นำเอามาสื่อกลางสำหรับใช้เชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลของเทคโนโลยีใหม่ที่ว่านี้ กับเหล่าเครื่องแท็บเล็ตระบบ Android ต่างๆ ด้วยจุดประสงค์หลักในการพัฒนา ก็คือเพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการกระจายสัญญาณข้อมูลข่าวสาร สำหรับเครื่องอุปกรณ์พกพาทั้งหลาย ให้กว้างมากยิ่งขึ้น

โดยการทำงานของระบบตัวนี้นั้น ก็ไม่ได้เป็นการใช้งานตัวรับสัญญาณคลื่นความถี่ UHF โดยตรง แต่ว่าจะเป็นการใช้ตัวรับสัญญาณ WiFi ที่มีอยู่ในตัวเครื่องแท็บเล็ตส่วนใหญ่ เพื่อใช้แปลงสัญญาณไปเป็นแบบ UHF และด้วยวิธีนี้ ก็จะทำให้ตัวอุปกรณ์ สามารถที่จะการสื่อสารได้ถึง 3 แบบ ตั้งแต่ WiFi ปกติ ตามมาด้วย UHF และระบบเครือข่าย 3G นั่นเอง

และนอกจากจะสามารถนำเอาไปปรับใช้งานกับตัวเครื่องแท็บเล็ตได้แล้ว มันก็ยังสามารถที่พัฒนาไปใส่ในเครื่องรับส่งสัญญาณ ที่มีการออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะได้เช่นกัน อาจจะเป็นเครื่องฐานที่มีขนาดสักหน่อย เพื่อการรับส่งข้อมูลที่ดีขึ้น อย่างเช่นพวกเครื่องเราเตอร์ WiFi หรือตัวระบสัญญาณระบบ 3G และพวกอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ UHF ทั้งหลาย และสามารถที่ทำงานทั้งหมดที่ว่ามานี้ได้พร้อมๆ จากอุปกรณ์ตัวดังกล่าวด้วย

และแผนต่อไปของ NICT นั้น ก็คือการเพิ่มขยายการใช้งานของเทคโนโลยีใหม่ตัวนี้ ให้กว้างออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ และก็กำลังมีความพยายามในการที่จะส่งสัญญาณพิเศษ ออกไปพร้อมกับกันคลื่นสัญญาณช่องโทรทัศน์ปกติ ที่จะสามารถรับได้ก็เฉพาะกับระบบพิเศษที่ได้มีการพัฒนาขึ้นใหม่นี้เท่านั้น และแน่นอนว่า ในอนาคต ก็พัฒนาให้ถึงขั้นกลายเป็นมาตรฐานสำหรับการใช้งานเลย

ที่มา: VR-Zone© Copyright - Notebookspec.com All Rights