Home » 4. Other News

[Tech] กองทัพเรือสหรัฐประกาศห้ามลูกเรือสูบบุหรี่ไฟฟ้าบนท้องทะเลโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

16 Apr 17 - By l

กองทัพเรือที่อเมริกาได้ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สูบที่สร้างไอระเหยทุกชนิดบนเรือและเรือดำน้ำ หลังจากมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการบาดเจ็บทางกายแก่ลูกเรือเกือบทุกครั้ง ซึ่งจากสถิติเก็บข้อมูลศูนย์ความปลอดภัยทางทะเลเผยว่ามีอุบัติเหตุจากบุหรี่ไฟฟ้าอย่างน้อย 15 ครั้ง ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2015 ถึงมิถุนายน 2016 ซึ่งมีสองครั้งที่อุปกรณ์ทำการสูบเกิดการระเบิดจากแบตเตอรี่จนทำให้ใบหน้าของลูกเรือไหม้เสียรูป

456

Credit : Photograph by Ecig Click

โดยเก้าในสิบในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เกิดจากกลไกการทำงานของอุปกรณ์ล้มเหลวจนระเบิด ซึ่งจากเหตุการณ์ระเบิดแบตเตอรี่สองครั้งที่กล่าวข้างต้นเกิดขึ้นกับบุหรี่ไฟฟ้าขณะอยู่ในปากของลูกเรือจนเกิดการบาดเจ็บบนใบหน้าและฟัน หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ศูนย์ความปลอดภัยนาวีได้เขียนลงในคู่มือแนะนำการเดินเรือหลังการสืบสวนไว้ว่า “ห้ามสูบอุปกรณ์ที่สร้างไอระเหยทุกชนิดทุกรูปแบบ” ซึ่งภายหลังก็กลายเป็นกฏของกองทัพเรือ และได้บรรจุลงในคุณสมบัติของลูกเรือทุกคนที่จะต้องไม่สูบอุปกรณ์เหล่านี้บนพาหนะที่ตนอยู่ตั้งแต่วันที่ 14 พฤภาคมนี้เป็นต้นไป

โดยหากลูกเรือที่กำลังติดหรือจำเป็นต้องใช้งานอยู่ จะถูกขอให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์และเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อถึงฝั่งเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น และเพิ่มเติมนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ ได้ยกเลิกการให้สูบเครื่องสร้่งไอน้ำทุกชนิดบนอากาศยานเมื่อปีที่แล้วด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารได้รับ ควันที่ไม่พึงประสงค์จากละอองไอน้ำนั่นเอง

ที่มา : theverge
© Copyright - Notebookspec.com All Rights