Home » 4. Other News

SSD – ข่าวดี NAND flash ลดราคา !!! ลุ้นทำให้ SSD ปรับราคาให้ถูกลงอีก แต่ RAM คงยังแพงต่อเนื่องไม่หยุด

22 May 18 - By l

เอาแล้วๆ มีลุ้นใช้ SSD ราคาถูกลง เพราะจากแหล่งข่าวได้อ้างถึง NAND flash มีแนวโน้มลดราคาลงอย่างต่อเนื่อง เพราะความต้องการที่ลดลง ทำให้ในช่วงนี้ผู้ผลิตมีการชะลอตัว และใช้ NAND flash น้อยลง เพื่อรอดูอุปสงค์อุปทานในท้องตลาด อาจเป็นข่าวดีที่ทำให้คนซื้อได้ลุ้น SSD ถูกอีกครั้ง อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ยังไม่ส่งผลต่อ DRAM ที่ยังคงปรับตัวขึ้นต่อไป

อีกท้ังความต้องการของ SSD ในตลาดลดลงมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2017 ทั้งในภาคของโทรศัพท์มือถือและพีซีอาจทำให้ราคาของ NAND Flash ลดลงมาถึงในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2018 นี้

จากแหล่งอย่าง DigiTimes ได้อ้างถึงราคาของ NAND flash ที่เริ่มลดลงตั้งแต่ปลายปี 2017 เป็นต้นมา จนถึงช่วงไตรมาสที่ 2 และปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 10% ตามกระแสความต้องการของตลาดเล็กน้อย จนกระทั่งลดลงอีกครั้ง เมื่อตลาดลดปริมาณความต้องการ ในขณะที่มีสินค้ายังคงเหลืออยู่มากมายในตลาด ซึ่งสิ่งนี้อาจทำให้ราคา NAND flash ลดลง และชะลอตัวในช่วงไตรมาสที่ 3 นั่นก็หมายความ เป็นไปได้ที่ราคาของ SSD อาจจะลดลงอีก ในช่วงเวลาอันใกล้

นอกจากนี้หากมองในระยะยาวราคาของ NAND flash ก็ยังเป็นตัวเร่งที่ทำให้ในกลุ่ม ODM หรือ Original Design Manufactuere ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่ออกแบบและผลิตสินค้าได้เอง ได้เปลี่ยนรูปแบบการผลิตจาก SATA เดิม ไปเป็น PCIe NVMe มากขึ้น และคาดว่าจะมีการผลิตอุปกรณ์ SSD รูปแบบใหม่ๆ ช่วงไตรมาสที่ 3 นี้อีกด้วยเช่นกัน โดยในส่วนของเครื่องพีซีพื้นฐานปี 2018 นี้ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจาก SATA ไปเป็น PCIe NVMe อย่างเต็มรูปแบบ

อย่างไรก็ดีผู้บริหารของ Phison Electronics ได้กล่าวถึงว่าราคาอาจมีแนวโน้มที่จะดีดตัวกลับขึ้นไป ในช่วงหลังงาน Computex ที่จะถึงนี้ และจะมีความต้องการ NAND flash สูงขึ้นอีกครั้ง โดยคาดว่า สมาร์ทโฟนจะมีการใช้งาน SSD มากยิ่งขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 แม้ว่าตลาดของสมาร์ทโฟนจะชะลอตัวในช่วงเวลานี้ก็ตาม

แต่ในแง่ของความต้องการด้านความจุที่มากขึ้นของสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่น ก็ส่งผลต่อการใช้ NAND flash ในช่วงปี 2018 นี้ ส่วน DRAM ยังคงขยับราคาอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้วยความต้องการที่มีมากขึ้น และข้อมูลจากแหล่งข่าวมีแนวโน้มว่าราคาของ DRAM จะยังคงสูงขึ้นต่อไปจากความต้องการในช่วงไตรมาสที่ 3 นี้อีกด้วย

ที่มา: SSD demand will stop




© Copyright - Notebookspec.com All Rights