Home » Tip & Trick

NewFileTime ลับ ลวง พราง แก้ไขเวลาไฟล์งานได้ตามต้องการ

3 May 14 - By l

การที่บางครั้งเราสร้างไฟล์เอกสารขึ้นมาใหม่ แล้วอยากจะให้ระบบทำการตรวจเช็คหรือจัดเรียงตามวันเวลาที่ Create file ขึ้นมาหรือเป็นไฟล์ที่ถูกแก้ไข แต่อยากให้จัดเรียงตามวันที่ที่กำหนดไว้ตามแผน แต่การแก้ไขจาก Detail ของไฟล์เอกสารเองก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากจะเป็นไปตามวันเวลาของเครื่องที่สร้างไฟล์ขึ้นนั่นเอง

NewFileTime-0

แต่ด้วยโปรแกรม NewFileTime นี้ จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของ วันเวลาในการสร้างไฟล์เอกสารเหล่านั้นได้ ด้วยการกำหนด File Time โดยตัวคุณเอง และเลือกใส่วัน เวลาได้ตามต้องการ ร่วมกับไฟล์ต่างๆ ได้มากมาย

NewFileTime-1

1
การแก้ไข วันและเวลาในเอกสาร ในกรณีที่เป็นไฟล์พื้นฐาน เมื่อเปิด File Properties จะเห็นได้ว่ามีรายละเอียดให้ดู แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ในส่วนของ Date Create และ Date Modified สมมติว่าเราใช้ไฟล์ดังกล่าวมาแก้ไข
?

NewFileTime-2

2
ให้เปิดโปรแกรม NewFileTime ขึ้นมา เพื่อเริ่มทำงาน ด้วยการคลิกไปที่ Set time ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง
?

NewFileTime-3

3
จากนั้นคลิกที่ Import เพื่อเปิดไปยังบริเวณที่จัดเก็บไฟล์ แล้วเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก Ok
?

NewFileTime-4

4
เมื่อเลือกไฟล์ต่างๆ ที่ต้องการแล้ว โปรแกรมก็พร้อมที่จะแก้ไขวัน เวลาของไฟล์เหล่านั้น ให้สังเกตวันเวลาของไฟล์ต้นฉบับ
?

NewFileTime-5

5
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนวันที่ ให้คลิกไปที่ หน้าต่างวันที่ใน Date เลือกว่าต้องการเปลี่ยน Date Modified, Date Create หรือ Date Access
?

NewFileTime-6

6
ถัดมาเลือกแก้ไขเวลา โดยคลิกใส่เครื่องหมายหน้าส่วนที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ตัวเลขและใส่ให้ตรงตามความต้องการ
?

NewFileTime-7

7
เมื่อตั้งค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ Set-Time เพื่อแก้ไขวัน เวลาของไฟล์ที่ตั้งเอาไว้
?

NewFileTime-8

8
เมื่อกลับมาดูที่ไฟล์ตัวอย่างซึ่งนำมาแก้ไข จะเห็นได้ว่า วันและเวลาของไฟล์นั้นถูกเปลี่ยนไปตามที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับการนำไปใช้หรือจัดเรียงต่อไป© Copyright - Notebookspec.com All Rights