Home » Tip & Trick

Windows Tip – Sticky Note แบบใหม่ใน Windows 10

8 Dec 18 - By l

บางคนที่ใช้ Windows 7 มาก่อนอาจจะคุ้นเคยกับเจ้า Sticky Note พอมาลง Windows 10 อาจจะไม่รู้ว่าใน Windows 10 นั่นเองก็มีเจ้า Sticky Note อยู่ด้วย อีกทั้งยังอัพเกรดตัวเองให้ทำอะไรได้หลากหลายมากขึ้นอีกด้วย โดยไว้ใช้จดบันทึกหรือสิ่งที่เราต้องทำต่างๆ ถือว่ามีประโยชน์มากเลยทีเดียว

Sticky Note

วิธีใช้งาน Sticky Note ใน Windows 10

ให้เพื่อนๆ เข้าไปที่ Search จากนั้น พิมพ์ Sticky Notes ที่ออกแบบมาใหม่

เมื่อเปิดขึ้นมาจะพบหน้าตาที่แปลกไปจากเดิมเล็กน้อย

โดยสามารถทำการเพิ่ม + เผื่อเพิ่ม Notes ต่างๆ ลืมทำการกด x เพื่อลบโน้ตต่างๆ อีกทั้งเมื่อพิมพ์ไป จะพบว่า ในหน้าส่วนกลาง Sticky Note จะมีลิสรายการโน้ตขึ้นมาอีกด้วย

เมื่อทำการปิดเครื่องคอมแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง Sticky Notes ต่างๆ ก็จะไม่หายจนกว่า เพื่อนๆ จะทำการกด x ที่ โน็ต เพื่อลบออกไป

 

 
© Copyright - Notebookspec.com All Rights