Home » 4. Other News

[Tech] NASA วางแผนระยาวโครงการเครื่องบินไฟฟ้ารักษาสิ่งแวดล้อม โดยแบตเตอรี่ที่ชาร์จด้วยอากาศ

9 Aug 16 - By l

ช่วงนี้กระแสรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากำลังมาแรง…..แรงจนลามไปยันฝั่งเครื่องบิน นาซ่าเล็งเห็นความสำคัญจึงประกาศ โครงการวิจัยเพื่อช่วยให้เครื่องบินไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

spanwise_wing_art_v2

พูดถึงสิ่งที่สามารถทำให้เครื่องบิน บินได้นั่นก็คือพลังงาน เครื่องบินไฟฟ้าประสบปัญหาด้านการจัดเก็บพลังงาน โดยพลังงานจากแบตเตอร์รี่ที่ดีที่สุด ก็ยังไม่สามารถให้พลังงานได้เทียบเท่ากับน้ำมันเชื้อเพลิง

สิ่งที่จำเป็นก็คือคิดค้นเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานที่ดีขึ้น จัดเก็บพลังงานในปริมาณที่มากขึ้น มีน้ำหนักเบา และให้พลังในการขับเคลื่อนมากกว่าเดิม ซึ่งทั้งหมดหมายถึงการสร้างแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม

Comercial airplane top view with clipping path.

Comercial airplane top view with clipping path.

หนึ่งในโครงการที่กำลังคิดค้นอยู่ก็คือ การสร้างแบตเตอรี่แบบ Lithium – Air ซึ่งใช้ออกซิเจนทำหน้าที่จัดเก็บอิเล็กตรอน ซึ่งจะให้พูดง่ายๆก็คือ การชาร์จไฟโดยใช้อากาศนั่นเอง

การลดน้ำหนักของตัวเครื่องก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนา โดยใช้วัสดุที่เบาขึ้นแต่มีความคงทนมากขึ้น รวมไปถึงการออกแบบตัวเครื่องให้มีหลักอากาศพลศาสตร์ที่ดีขึ้น

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วในยุคนี้ สำหรับเทคโนโลยีสะอาด มาสู่เครื่องบินไฟฟ้า ซึ่งในอณาคตน้ำมันคงเป็นเรื่องล้าสมัย ส่วนบนฟ้าอาจเต็มไปด้วยเครื่องบินไฟฟ้าที่พาคนจำนวนมากบินข้ามโลกเหมือนเป็นเรื่องปกติ

ที่มา : techcrunch
© Copyright - Notebookspec.com All Rights