Home » 4. Other News

MSI CPU Guard 1151 ตัวปกป้องซีพียู Intel Skylake จากฮีตซิงก์ขนาดใหญ่

19 Dec 15 - By l

เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเราได้พบกับข่าวของการใช้ฮีตซิงก์ขนาดใหญ่กับซีพียู Skylake จนทำให้แผงพีซีบีที่มีความบางกว่าในรุ่นที่ผ่านมาของซีพียู Intel Gen6 นี้เกิดการบิดเบี้ยวได้ แต่ไม่ได้เป็นผลมาจากซิงก์โรงงานที่มากับซีพียู อย่างไรก็ดีผู้ใช้หลายคนก็เลือกที่จะใช้ฮีตซิงก์แยกที่มีขนาดใหญ่ สำหรับการโอเวอร์คล็อกได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

MSI CPU Guard 1151

ดังนั้น MSI จึงได้นำเสนอสิ่งที่เรียกว่า CPU Guard 1151 ที่เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงด้วยการติดตั้งบนซีพียูสำหรับการปกป้องแรงกดจากฮีตซิงก์ขนาดใหญ่ไม่ให้มีการรั้งขึ้นด้านบน และแน่นอนว่าใช้งานได้ร่วมกับซีพียูหลายๆ รุ่นด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น

  • V5 Xeon E3
  • Core i7 / i5 / i3
  • Pentium
  • Celeron

สุดท้ายนี้ด้วยระบบปกป้องใหม่นี้ จะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่ายังออกแบบมาให้รองรับการโอเวอร์คล็อกได้เป็นอย่างดี อันที่จริง CPU Guard 1151 ยังไม่ต้องไปขยับ IHS หรือ Integrated Heat Spreader และยังคงทำหน้าที่เป็นตัวส่งความร้อนจากซีพียูสู่การลดอุณหภูมิได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ดี เวลานี้ยังไม่มีข่าวในเรื่องของราคาหรือตัวอุปกรณ์ที่ชัดเจนมากนัก
ที่มา :overclockingmadeinfrance© Copyright - Notebookspec.com All Rights