Home » 5. MS News

Microsoft ออกข้อกำหนด สำหรับอุปกรณ์ระบบ Windows 8.1 ในอนาคตข้างหน้า

16 Jul 13 - By l

เพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเดือนก่อนหน้าที่ Windows 8.1 จะถูกส่งไปให้กับเหล่า OEM นั้น Microsoft ก็ได้เตรียมการจัดทำรายการความต้องการของฮาร์ดแวร์ต่างๆ เพื่อให้ผ่านมาตรฐานของตัวระบบที่ได้ตั้งมาตรฐานเอาไว้ ให้กับเหล่าผู้ผลิตเอาไปใช้ประกอบการคัดเลือกฮาร์ดแวร์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง

สำหรับรายการความต้องการต่างๆของตัวระบบนั้น ก็มีตั้งแต่กการรองรับการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Bluetooth และ WiFi, มีกล้องด้านหน้าที่ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720p, มีระบบเสียงความละเอียดสูงสำหรับอุปกรณ์ด้านเสียงอย่างลำโพงต่างๆ, รองรับการสั่งงานพิมพ์ผ่าน WiFi Direct print ได้โดยตรง, มีระบบการระบุตัวตนผู้ใช้งานผ่านการตรวจสอบด้วยเอกลักษณ์ทางชีวิภาพ อย่างการอ่านลายนิ้วมือ เป็นต้น

สำหรับรายการความต้องการที่ว่านี้ ก็ถือเป็นการตั้งมาตรฐานให้กับอุปกรณ์และเครื่องต่างๆ ที่จะทำออกมาให้กับระบบ Windows 8.1 ในอนาคต ครอบคลุมทั้งปี 2014 และ 2015 ในช่วงระหว่างนี้ ก็ยังอาจจะเป็นรอยต่ออยู่ อาจจะยังไม่ใช่ทุกเครื่อง ที่มีเปิดตัวออกมา และเป็นไปตามข้อกำหนดที่ว่า แต่ถ้าหลักจากปีนี้ไป ก็มั่นใจได้ว่า จะเป็นดังข้อกำหนดทุกประการแน่นอน

ที่มา: engadget
© Copyright - Notebookspec.com All Rights