Home » 4. Other News

Microsoft ยืนยันว่า Samsung ยังค้างเงินชำระค่าสิทธิบัตรเป็นมูลค่าอยู่ที่ $6.9 ล้านเหรียญ

7 Oct 14 - By l

ถ้าหากจะมีเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทาง Microsoft ไม่ทำการฟ้องร้องบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android แล้วหล่ะก็ เหตุผลนั้นน่าจะเป็นเพราะการที่บริษัท Microsoft ได้มีการจัดการโน้มน้าวให้บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android ต้องจ่ายเงินค่าภาคหลวง(ค่าสิทธิซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการหาประโยชน์จากทรัพยากรต้องชำระให้แก่หน่วยงานนั้นๆ คล้ายๆ กับค่าสัมปทาน) ให้กับทาง Microsoft ในสิทธิบัตรที่ทางผู้ผลิตต่างๆ นั้นอาจจะมีการละเมิดครับ

การจ่ายเงินค่าภาคหลวงนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความลับแต่อย่างใดครับ โดยมีหลายๆ บริษัทที่ทำการจ่ายเงินค่าภาคหลวงนี้ให้กับทาง Microsoft เช่นบริษัท Samsung โดยการจ่ายเงินนั้นจะอยู่ในรูปแบบของเงินรายได้ต่อเครื่องที่ Samsung สามารถจำหน่ายอุปกรณ์ Android ได้ อย่างไรก็ตามหากอ้างอิงจากทาง Microsoft หลังจากการเจรจาหลายเดือนเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง 2 บริษัท ในปี 2011 นั้นทั้งทาง Microsoft และ Samsung ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการใช้งานสิทธิบัตรและข้อตกลงทางธุรกิจที่แยกจากกัน แต่ดูเหมือนกับว่าทาง Samsung จะเห็นว่า Microsoft ได้ละเมิดในข้อตกลงนั้นที่ได้ทำไว้ร่วมกันกับทาง Samsung ครับ

ในขณะที่ดูเหมือนว่าทั้งทาง 2 บริษัทจะหาทางเจรจาตกลงร่วมกันได้ แต่ทว่าดูเหมือนกับว่า Microsoft ก็ยังคงพยายามแสวงหาเงินจากทาง Samsung ครับ อ้างอิงตามเอกสารเปิดผนึกในการฟ้องร้องระหว่าง Microsoft และ Samsung นั้น ทาง Microsoft ได้ยืนยันว่าทาง Samsung ยังติดค้างเงินพวกเขาอยู่ถึง $6.9 ล้าน หรือประมาณ 213.9 ล้านบาทในจำนวนเงินที่ทาง Samsung จะต้องจ่ายให้กับ Microsoft เมื่อปีที่แล้ว Microsoft ยังคงได้ตั้งข้อสังเกตในเอกสารว่าในปีที่แล้ว Samsung ได้จ่ายเงินออกไปมากกว่า $1 พันล้านหรือประมาณ 31 พันล้านบาท ในขณะที่ข้อตกลงระหว่าง Microsoft กับ Samsung ยังมีผลใช้งานอยู่

อ้างอิงจากรองที่ปรึกษาทั่วไปของทาง Microsoft อย่าง?David Howard ว่าเรา(Microsoft) มั่นใจว่ากรณีนี้นั้นเรามีหลักฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งและเราน่าจะประสบความสำเร็จในการฟ้องร้องนี้ ในขณะเดียวกัน Microsoft ยังให้ค่าและเคารพในความสัมพันธ์ที่เป็นคู่ค้ากับกับ Samsung ที่มีระยะเวลามาอย่างยาวนาน และยังเชื่อมมั่นว่าความสัมพันธ์ที่ดีนี้จะได้ทำการดำเนินการต่อไป ซึ่งเรื่องนี้นั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมาจากทางฝ่าย Samsung ครับว่าจะจ่ายเงินที่ค้างให้กับ Microsoft ไว้หรือไม่อย่างไรครับ

ที่มา :?ubergizmo© Copyright - Notebookspec.com All Rights