Home » 1. Notebook News

Microsoft จะให้ผู้ใช้ในยุโรปสามารถเลือกเบราเซอร์ได้ใน Windows 8 แน่นอน

12 Sep 12 - By l

สืบเนื่องจากที่ Microsoft โดนเพ่งเล็งเรื่องการละเลยในกรณีที่ถูกทางสหภาพ EU บังคับให้มีหน้าต่างสำหรับเลือกเว็บเบราเซอร์ตัวแรกที่จะใช้งานหลังเปิดใช้ Windows 7 ครั้งแรก ซึ่งเมื่อสองสามวันก่อนหน้านี้ Microsoft ก็ให้สัญญาแล้วว่าจะนำกลับมาใส่ให้ผู้ใช้งาน Windows ในประเทศทื่สังกัดในกลุ่มสหภาพ EU ได้มีสิทธิ์ในการเลือกใช้งาน ป้องกันการถูกกล่าวหาว่าผูกขาดให้ใช้ Internet Explorer อย่างเดียว ซึ่งในเรื่องนี้ Microsoft ได้ออกมาประกาศยืนยันแล้วว่า Windows 8 ที่จะเปิดตัวในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ก็จะมีตัวเลือกให้ผู้ใช้ใน EU สามารถเลือกเว็บเบราเซอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันแน่นอน หลังจากเพิ่งใส่ฟีเจอร์นี้กลับไปในรูปแบบ Windows Update ของ Windows 8 เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมานี้เอง

ซึ่งหลังจากนี้ก็มีอีกเรื่องที่น่าจับตามองก็คือส่วนของ Windows RT ที่ใช้ Framework คนละแบบกับใน Windows 8 ปกติ อีกทั้ง Microsoft ยังกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยว่าถ้าจะทำแอพมาลงบน Windows RT จะสามารถใช้งานทรัพยากรได้ค่อนข้างจำกัด รวมไปถึงต้องใช้ API เดียวกับ Internet Explorer จึงทำให้ผู้ผลิตเว็บเบราเซอร์หลายรายอาจต้องชะงักไปกับแนวทางนี้ (ซึ่งที่จริง Apple ก็ทำอยู่แล้วใน iOS แต่ก็ได้ผลค่อนข้างดีในระดับหนึ่ง)

ที่มา : Ars Technica
© Copyright - Notebookspec.com All Rights