Home » Tip & Trick

Merge Folder ได้ใน Windows 8

29 Sep 13 - By l

การโยนไฟล์หรือโฟลเดอร์เข้าไปไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งบางครั้งเป็นโฟลเดอร์ชื่อเดียวกัน ต่างที่มา แต่ต้องการนำมาอัพเดตไฟล์ให้อยู่ในที่เดียวกัน อย่างเช่น การถ่ายภาพในงานจากหลายๆ กล้องหรือจะเป็นโฟลเดอร์จากในเครื่องเดียวกัน แต่ต้องการนำมาเก็บรวมบน Windows Explorer บนวินโดวส์ 8 นั้น เวลาที่มีการโยกย้ายไฟล์ที่มีโฟลเดอร์ชื่อเดียวกัน ก็จะมีการถามยืนยันการทำงานว่าต้องการก็อปปี้โฟลเดอร์นี้ทับลงไปบนโฟลเดอร์ที่มีอยู่เดิมหรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้เราสามารถทำให้ระบบมองว่าเป็นโฟลเดอร์เดียวกันได้ แต่เพิ่มข้อมูลเข้าไปเท่านั้น

?
1
ในส่วนแรกเวลาที่ยังไม่ได้ทำการแก้ไขระบบจะมีการเตือนให้ผู้ใช้ Replace the files หรือ Skip ในการที่จะส่งไฟล์เหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง
?
?

?
2
ในกรณีที่ต้องการแก้ไข ให้เข้าไปที่ Windows Explorer จากนั้นคลิกที่ Option
?
?

?
3
จากนั้นเมื่อเข้าสู่หน้าต่าง Folder Option ให้ไปที่หัวข้อ Hide folder merge conflict จากนั้นเอาเครื่องหมายหน้าฟังก์ชันนี้ออก แล้วคลิก Ok
?
?

?
4
เสร็จแล้วให้ลอง Copy files ดูอีกครั้ง โดยเลือกให้มีโฟลเดอร์เดียวกัน แต่มีไฟล์อัพเดตเพิ่มเติมเข้าไป ระบบจะแจ้งถึงไฟล์ที่จะส่งไปถึงปลายทางเท่านั้น เหมือนกับเป็นการอัพเดตไฟล์เพียงอย่างเดียว เพื่อให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น
?
?

ระบบการทำงานในการ Copy หรือ Cut files ไปยังที่อื่นๆ อาจจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องของการอัพเดตวันเวลา ซึ่งหากจัดการได้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้งานเร็วขึ้น อีกทั้งไม่มีไฟล์ซ้ำๆ มาค้างบนพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ จนทำให้เสียพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล ที่สำคัญไม่เสี่ยงต่อความเสียหายของไฟล์งานอีกด้วย
© Copyright - Notebookspec.com All Rights