Home » 4. Other News

ช่วงเวลาไม่ถึง 3 เดือน แรม DDR4 ราคาลดลงถึง 25% เป็นไปได้! ตอนรับการมาของ Intel Skylake

11 Sep 15 - By l

เมื่อทั่วโลกต้องการสำหรับเมมโมรี DRAM ของคอมพิวเตอร์พีซีน้อยลง และราคาของหน่วยความจำ DRAM ก็ลดลงเช่นกัน ต้องขอบคุณหน่วยความจำ DDR4 มีราคาถูกลงกว่าเดิมจากในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งในความเป็นจริง DDR4 ในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน ราคาของ DDR4 ถูกลงถึง 25% เลยทีเดียว ตามที่ทาง DRAMeXchange ซึ่งเป็นผู้เช็คตลาดเมมโมรีชั้นนำของโลก

พบว่าแรม 4GB DDR4 ที่ความเร็ว 2133MHz จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 3.618USD ในตลาดช่วงเวลาหนึ่งประมาณ 28 มิถุนายน 2015 โดยราคาเฉลี่ยของชิปนั้นลดลงมาอยู่ที่ 3.302USD หรือประมาณ 119 บาท ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม และปัจจุบันลดลงมาเหลือ 2.719USD หรือประมาณ 98 บาท หรือลงมาถึง 25% ที่น้อยกว่าในช่วงเดือนมิถุนายน คาดว่าตอนรับการมาของชิปประมวลผล Intel Skylake

ddr4 chip

ส่วนราคาของ DDR3 ก็ยังลดลงด้วยเช่นกัน แต่ความต่างของค่าใช้จ่าย 4GB DDR3 1600 อยู่ที่ (2.217USD) หรือประมาณ 80 บาท และ 4GB DDR4 2133MHz อยู่ที่ประมาณ 30% ซึ่งดูแล้ว DDR4 จะยังคงมีราคาชิปที่แพงกว่า DDR3 อยู่เล็กน้อย

โดยราคาของชิป DRAM ที่เป็นหน่วยความจำนี้ ยังมีผลโดยตรงต่อการกำหนดราคาของโมดูลหน่วยความจำ เป็นผลทำให้ค่าใช้จ่ายของ DIMM DDR4 น้อยกว่า DDR3 ในช่วงปีที่ผ่านมา

ddr4

ตามรายงานที่ได้จาก DRAMeXchange แสดงให้เห็นถึงมูลค่าตลาด DRAM ทั่วโลกมากถึง 11.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่สอง ลดลงจากไตรมาสแรกร้อยละ 4.8 นักการตลาดมองว่าเทคโนโนโลยีการผลิตใหม่คือที่ 20nm และ 21nm จะทำให้เพิ่มอัตราการส่งออก DRAM เพิ่มขึ้นและเป็นตัวที่ทำให้ราคาของ DRAM ลดลง ซึ่งทาง DRAMeXchange คาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อราคา DRAM ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ในแง่ของส่วนแบ่งการตลาด DRAM ทั่วโลก ตกไปอยู่ที่ 2 ค่ายใหญ่อย่าง Samsung และ SK Hynix ตามลำดับ คืออยู่ที่ประมาณ 45.1% และ 27.7% ในไตรมาสที่สอง โดยที่ทาง DRAMeXchange ได้กล่าวถึงการที่ผู้ผลิตรายใหญ่ทั้ง 2 รายมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันถึง 70% ก็หมายถึงส่วนแบ่งของ Micron’s ลดลงอยู่ที่ประมาณ 20.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน เพราะราคาที่ถูกลงและอุปทานความต้องการที่เติบโตน้อย

ที่มา : kitguru
© Copyright - Notebookspec.com All Rights