Home » Feature Logitech

Logitech Wireless Mouse M310

11 Jul 10 - By l

Wireless Mouse M310


เมาส์ที่มีขนาดเต็มมือ ง่ายต่อการใช้งานด้วยตัวรับสัญญานไร้สายแบบ Plug-and-Forget, การเชื่อมต่อไร้สายของ Logitech แบบ Advanced 2.4 GHz และแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนเพื่อหมดกังวลกับระบบไร้สาย และ ความละเอียดแม่นยำของ Laser

Plug-and-forget nano-receiver ตัวรับสัญญานไร้สาย (Nano Receiver) แบบ Plug-and-Forget

ด้วยขนาดที่เล็กและไม่สร้างความรำคาญของตัวรับสัญญานตัวนี้ ทำให้สามารถเสียบทิ้งไว้ในช่อง USB และลืมมันไปได้เลย ที่สำคัญไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องสัญญานขาดหาย

12-month battery life แบตเตอรี่อายุ 12 เดือน

สามารถใช้เได้เป็นปี โดยไม่ต้องเปลี่ยนแบเตอรี่เลย ด้วยปุ่ม on/off Switch และโหมด Smart Sleep ภายในตัวเมาส์ ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น***
Hand-friendly design การออกแบบที่เป็นมิตรกับมือ

ด้วยขนาดที่เต็มมือ รูปทรงที่โค้งเล็กน้อย และที่จับของเมาส์ที่ทำจากยางนุ่ม ทำให้รู้สึกสบายเวลาใช้งาน และยังสามารถใช้งานได้นานอีกด้วย


Logitech Advanced 2 การเชื่อมต่อแบบไร้สายของ Logitech แบบ Advanced 2.4 GHz

การเชื่อมต่อแบบไร้สายที่มีความสะดวกและอิสระ ด้วยความเร็วของเมาส์ในการรับส่งข้อมูลการทำงานที่ไม่มีอาการล่าช้า หรือสัญญานตกในระยะไม่เกิน 20 เมตร
Laser tracking Laser Tracking

เพลิดเพลินไปกับความนุ่มนวลและการตอบสนองที่ดีของ Laser ซึ่งสามารถใช้งานบนพื้นผิวได้หลายรูปแบบ และยังสามารถเลื่อนเมาส์ขึ้น-ลงได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง Touch Pad ไม่สามารถเทียบเคียงได้
Logitech reliability เมาส์ของ Logitech เชื่อถือได้

สินค้าของ Logitech มีคุณภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือ ทำให้มั่นใจได้ทุกครั้งเวลาซื้อ นอกจากนี้ Logitech ยังเป็นผู้ผลิตเมาส์ชั้นนำระดับโลกในราคาที่สามารถหาซื้อเป็นเจ้าของได้


*อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการใช้งานของผู้ใช้

** เมาส์ตัวนี้ไม่สามารถใช้งานบนผิวแก้วหรือกระจกได้
© Copyright - Notebookspec.com All Rights